Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Thị Thôn (2013)

 • Bài tập thiết kế kết cấu thép được biên soạn theo đề cương môn học “Kết cấu thép – gỗ” của Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trương Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Sách bao gồm các bài tập có chỉ dẫn lời giải và phần lý thuyết được tóm tắt theo từng chương đề cập đến cách tính toán các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép. Cách trình bày mang nhiều tính thực hành nhằm rèn luyện kỹ năng thiết kế thực tế hầu có thế giúp ích cho cán bộ thiết kế cũng như sinh viên của ngành xây dựng. Ngoài các phần dựa trên lý thuyết cơ bản được xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam, trong hầu hết các chương, tác giả đưa vào phần mở rộng dựa trên Tiêu chuẩn Hoa Kỳ và Tiêu chuẩn châu Âu.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Vũ, Duy Cường (2012)

 • Cho đến nay, các giáo trình bài tập cơ học vật rắn đều yêu cầu và giải các bài tập cơ học bằng phương pháp đánh giá tự luận. Phương pháp này trong một khoảng thời gian cho phép (một buổi thi) không thể bao quát được nội dung môn học. Theo tinh thần đổi mới, Bộ môn Cơ kỹ thuật của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã cố gắng cho thi môn cơ học bằng phương pháp trắc nghiệm từ ba năm nay. Với mục đích giúp sinh viên nắm vững kiến thức, biết cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người viết đã cố gắng biên soạn cuốn sách BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CƠ HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. Trong cuốn sách này người viết đã đưa ra những yêu cầu giải quyết tương đối ngắn gọn, từ đơn giản đến phức tạp giúp cho người đọc, hiểu sâu sắc các mô hình cơ học cả về định lượng và định tính. Các ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thị Bé Bảy; Nguyễn, Dương Hùng (2013)

 • Bài tập vật lý đại cương - Phần cơ nhiệt, điện tử được biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã được trang bị để giải các bài toàn định tính, định lượng cũng như giải các bài toán tương tự các bài tập từ dễ đến khó đủ để sinh viên tự nâng cao trình độ của mình, qua đó nắm vững phần lý thuyết của môn học “Vật lý 1 - Vật lý 2” Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ngoài phần bài tập chính, lần biên soạn này tác giả bổ sung thêm những câu hỏi phục vụ cho việc thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Những câu hỏi này mang tính chất tham khảo. Nội dung tài liệu được chia làm ba phần: Phần 1. Phần bài tập cơ – nhiệt Phần 2. Phần bài tập điện – từ Phần 3. Phần câu hỏi trắc nghiệm tham khảo

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Tấn Lộc; Lê, Tiến Thuần (2014)

 • Trong các phương tiện truyền thông tin, bản đồ có vị trí đặc biệt vì các mối quan hệ không gian được thể hiện trực tiếp trên bàn đồ phản ánh đầy đủ và trung thực thực tế khác quan. Sự phát triển khoa học về trái đất và các khoa học khác, đặc biệt việc ứng dụng tự động hóa trong bản đồ học đã mở đường cho việc tăng thêm các chuyên đề mới về bản đồ chuyên đề. Việc phát triển và gia tăng thông tin nhất là những thông tin định lượng làm xuất hiện khái niệm tiêu thụ nhanh thông tin. Con người tiêu thụ thông tin mà khả năng tiếp nhận và tiêu thụ là có hạn. Việc tiếp nhận và tiêu thụ phần lớn lại phụ thuộc vào việc biểu thị chúng bằng các phương pháp bản dồ và các khả năng đồ họa. Bản đồ học chuyên đề được biên soạn theo đề cương chương trình môn học Bản đồ chuyên đề của Khoa Kỹ thuật Xậ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Phán (2019)

 • Giáo trình “CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG VÀ THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG” được biên soạn làm giáo trình sử dụng cho sinh viên, học viên cao học các ngành xây dựng và cán bộ làm công tác địa kỹ thuật. Giáo trình giúp cho các sinh viên, học viên cao học có kiến thức về các phương pháp khảo sát địa kỹ thuật tại hiện trường như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm nén ngang, thí nghiệm bàn nén hiện trường, thí nghiệm đo vận tốc song trong nền đất, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ - lý của đất trong phòng bằng các thiết bị hiện đại, nắm vững các phương pháp thí nghiệm hiện trường và ứng dụng các kết quả này trong việc thiết kế nền - móng, đặc biệt là trong việc thiết kế móng nông và móng cọc… cũng như khảo sát các thông số của đất ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Phán (2014)

 • Tài liệu “Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng” được biên soạn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học các ngành Xây dựng và cán bộ làm công tác địa kỹ thuật. Tài liệu giúp cho sinh viên, hoc viên cao học có kiến thức về các phương pháp khảo sát địa kỹ thuật tại hiện trường như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm đo vận tốc song trong nền đất, thí ghiệm xác định các chỉ tiêu cơ - lý của đất trong phòng bằng các thiết bị hiện đại, nắm vững các phương pháp thí nghiệm hiện trường và ứng dụng các kết quả này trong việt thiết kế nền - móng, đặc biệt là trong việc thiết kế móng nông và móng cóc… cũng như khảo sát các thông số của đất để nhập vào các phần mềm tính toán thông dụng hiện nay là Plax...