Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Tuấn Vinh (2021)

 • Tài liệu “Mô phỏng đúc kim loại trên phần mềm Procast” được biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập của sinh viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM, phù hợp với đề cương môn học Kỹ thuật chế tạo 1 và Mô phỏng các quá trình tạo hình vật liệu. Tài liệu gồm các phần chính liên quan đến phương pháp phần tử hữu hạn, giới thiệu phần mềm Procast, mô phỏng môt số phương pháp đúc cơ bản. Ở mỗi phương pháp, nhóm tác giả giới thiệu nguyên lý cơ bản, trình tự các bước mô phỏng từ tạo mô hình 3D, tạo lưới, thiết lập thông số công nghệ và phân tích kết quả.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Ngọc Thi; Đỗ, Tiến Sỹ (2020)

 • Nhóm tác giả biên soạn tài liệu “Nghiên cứu khoa học - Phương pháp và kỹ thuật” với cấu trúc từng chương như sau: Chương 1 giải thích thế nào là một ý tưởng khoa học và làm thế nào để hình thành ý tưởng để phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Chương 2 phân tích tầm quan trọng của một nhóm nghiên cứu và hình thành thói quen xây dựng một nhóm nghiên cứu vững mạnh trong quá trình nghiên cứu khoa học. Chương 3 hướng dẫn cách tìm kiếm các tài liệu tham khảo để làm cơ sở hình thành ý tưởng khoa học, triển khai nghiên cứu và phân tích vấn đề nghiên cứu. Chương 4 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo, đồng thời giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo, cách liệt kê danh mục tài liệu tham khảo tự động để hỗ trợ cho việc soạn ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2021)

 • Trong cuốn sách “Nhập môn ngành kỹ thuật xây dựng”, nhóm tác giả mong muốn truyền đạt những kiến thức cơ bản về các ngành nghề kỹ thuật xây dựng, các nguyên tắc đạo đức của người kỹ sư xây dựng, các nội dung về an toàn lao động trong xây dựng, các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, viết báo cáo kỹ thuật. Bố cục của cuốn sách gồm 5 chương: Giới thiệu ngành kỹ thuật xây dựng, Sức khoẻ và an toàn lao động trong xây dựng, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm cho sinh viên kỹ thuật xây dựng, Đạo đức nghề nghiệp.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thị Đức Nguyên; Bùi, Nguyên Hùng (2021)

 • Tài liệu “Quản lý sản xuất theo Lean và Six Sigma” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty ở Việt Nam và nhu cầu học tập, giảng dạy bậc đại học ngành Quản lý công nghiệp và bậc cao học Quản trị kinh donah của khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM. Tài liệu được cấu trúc gồm 5 chương: Giới thiệu về Lean, Nhận thức về Lean, Cách tiếp cận, phương pháp và công cụ trong Lean, Cải tiến liên tục trong Lean, Tiếp cận theo Six Sigma. Tài liệu còn được biên soạn với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm lãng phí và nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm và dịch vụ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hương; Lê, Đức Sơn (2021)

 • Đáp ứng nhu cầu đổi mới môn học, tách môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin thành 3 môn: Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập môn học triết học Mác – Lênin trong sự thay đổi mạnh mẽ của phương thức giảng dạy theo xu hướng kết hợp trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Tài liệu được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên trong trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.