Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Quang Minh; Trần, Bá Việt (2017)

 • Sự phát triển công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng nhanh chóng cả về lượng cũng như về chất, tạo nhu cầu không ngừng tăng về lực lượng cán bộ kỹ thuật. Tác giả biên soạn cuốn “Công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng và các chất kết dính vô cơ” nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đào tạo cán bộ kỹ thuật, với mong muốn hệ thống hóa về công nghệ sản xuất, bao gồm các quá trình và thiết bị sản xuất, bảo quản tiêu thụ và cả vấn đề môi trường cho sinh viên chuyên ngành Silicat. Cuốn sách trình bày khái niệm cơ bản về chất kết dính, về xi măng poóc lăng; nguyên liệu, nhiên liệu, công nghệ và quá trình sản xuất xi măng poóc lăng; các thiết bị sản xuất, bảo quản tiêu thụ và vấn đề môi trường trong công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng…

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Thể Truyền (2018)

 • Công nghệ Thuỷ lực là cuốn sách tham khảo được biên soạn để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí. Sách cung cấp những kiến thức cơ bản và cụ thể về vấn đề truyền công suất dùng lưu chất. Nội dung sách gồm 7 chương: Giới thiệu về các hệ thống công suất và hệ thống thuỷ lực, chi tiết về các loại bơm, van điều chỉnh áp suất, van điều chỉnh lưu lượng, van chỉnh hướng, cơ cấu chấp hành và thiết kế hệ thống thuỷ lực,…

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Nguyễn Hoàng Hùng (2019)

 • Quyển sách chuyên khảo này bao quát về công nghệ Jet Grouting ở Việt Nam và thế giới đến thời điểm hiện tại nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể giúp người đọc có thể áp dụng công nghệ Jet Grouting vào thực tế gia cố nền ở Việt Nam. Phương pháp thiết kế, quy trình thi công, kiểm tra chất lượng, và nghiệm thu được trình bày một cách chi tiết, kế thừa các thành quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, tài liệu này công bố các kết quả nghiên cứu về Jet Grouting của tác giả và nhóm nghiên cứu ở Việt Nam. Đề tài trọng điểm tiềm năng cấp Nhà nước, “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Phụt vữa cao áp (Jet Grouting) ở Việt Nam và phát triển thiết bị thi công Jet Grouting”, KC.03.TN.15/11-15, được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá xuất sắc vào ngày 26/3/2013 và đề tài cấp tỉnh 108...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Huỳnh, Kỳ Phương Hạ; Nguyễn, Minh Kha (2017)

 • Quặng bauxite là một trong những khoáng quặng quan trọng của nước ta. Với nhu cầu cần phải xử lý lượng bã thải từ quá trình khai thác chế biến quặng bauxite cần có những công nghệ chế biến phù hợp để tận dụng lượng chất thải rất lớn này vào nhiều mục đích khác nhau. Nội dung của sách có thể chia làm hai phần chính: Giới thiệu về quặng bauxite và phương pháp khai thác chế biến quặng; Giới thiệu về các công nghệ mang tính chất tham khảo về xử lý bùn đỏ thành một số sản phẩm ứng dụng vào mục đích khác.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Quang Hộ (2013)

 • Công trình trên đất yếu được biên soạn theo đề cương môn học “Công trình trên nền đất yếu” – Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tuy tài liệu này không phân chia hai phân rõ rệt nhưng nội dung mặc nhiên có hai phần: Phần đầu trình bày sự ứng xử của nền đất sét được tải trọng công trình và những thí nghiệm để xác định các tiêu chí đất. Phần sau là các phương pháp xử lý nền đất sét yếu. Việc tính toán thiết kế công trình trên đất yếu sẽ tránh được những rủi ro đáng kể khi hiểu biết thật đầy đủ sự ứng xử của nền sét dưới tác dụng của trọng tải công trình. Ngoài ra tác giả còn giới thiệu một số nghiên cứu về sét yếu của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu sự phân tích ứng xử của nền bằng phương pháp phân tử hữu hạn cho m...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2012)

 • Cuốn sách “Đại số tuyến tính” này là một phần trong bộ sách Toán cao cấp với các học phần Toán đang được áp dụng tại Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh. Tài liệu cung cấp một số kiến thức về Toán cao cấp sát với chương trình và đối tượng để sinh viên sử dụng. Tác giả mong muốn đây là tài liệu tham khảo tốt giúp cho sinh viên nghiên cứu và học tập qua cách trình bày chặt chẽ, khoa học mang tính ứng dụng cao, các bài tập giải mẫu, bài tập nâng cao, đặc biệt là các bài tập trắc nghiệm. Cuốn sách gồm 8 chương: Số pức, Ma trận – Định thức, Hệ phương trình,…

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng (2019)

 • Lý thuyết đại số tuyến tính khởi nguồn từ việc giải các hệ phương trình tuyến tính. Giáo trình giới thiệu khái niệm ma trận và định thức. Ngoài ra giáo trình cũng trình bày một số bài tập có định hướng ứng dụng giúp người đọc có thể hình dung một cách tương đối về khả năng ứng dụng của lý thuyết đại số tuyến tính trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết tập hợp, logic mệnh đề, quan hệ và ánh xạ tuyến tính được trình bày trong phần phụ lục.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bùi, Trường Sơn (2017)

 • Địa chất công trình là môn cơ sở của các ngành xây dựng. Nội dung của môn học là các kiến thức cơ bản về công tác khảo sát nhằm mục đích thu thập những dữ kiện điều kiện địa chất công trình phục vụ tính toán thiết kế, thi công và sử dụng công trình. Trên cơ sở tổng hợp những số liệu thực tế từ công tác khảo sát cũng như tính toán các công trình theo điều kiện địa chất khu vực, cuốn sách này có thể xem như tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên các ngành xây dựng, cho kỹ sư khảo sát và thiết kế.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đức Tiến (2013)

 • Địa vật lý đại cương được biên soạn nhằm giúp cho việc học tập của sinh viên và học viên cao học ngành địa chất khoáng sản, địa chất công trình, địa chất môi trường, các bạn đọc có quan tâm đến lĩnh vực trên. Tài liệu có mục đích cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về các phương pháp địa vật lý thông dụng trong điều tra địa chất, để họ có thể cân nhắc, lựa chọn các phương pháp địa vật lý cần áp dụng cho nhiệm vụ nghiên cứu địa chất của mình và sau đó có thể sử dụng tốt các kết quả xử lý tài liệu địa vật lý do các chuyên viên địa vật lý cung cấp. Trong khuân khổ hạn chế số trang của cuốn sách, tác giả chú trọng trình bày ý nghĩa vật lý của các phương pháp dịa vật lý, các mặt mạnh, mặt yếu của từng phương pháp, đồng thời cố gắng giới thiệu những kiến thức mới đối với thực ...