Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Trung Trực (2013)

 • Cơ sở dữ liệu phân bố được biên soạn theo đề cương chương trình môn học Thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố - Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích giới thiệu về lý thuyết, các giải thuật và các phương pháp được sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân bố, các nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố và các chiến lược truy xuất cơ sở dữ liệu phân bố. Quyển sách này bao gồm sau chương: Chương 1. Giới thiệu tổng quan về cơ cở dữ liệu phân bố Chương 2. Giới thiệu sơ lược về cơ sở dữ liệu quan hệ và mạng máy tính Chương 3. Trình bày các mức trong suất của cơ sở dữ liệu phân bố và các chương trình ứng dụng truy xuất và cập nhật dữ liệu như thế nào tại các mức trong suất này Chương 4. Trình bày các bài toán thiết kế cơ ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Lê Duy Khải (2017)

 • Sách “Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô” được biên soạn để phục vụ cho một phần của môn học “Thiết kế ô tô” giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, trường Đại học Bách khoa TP HCM. Đồng thời, sách cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học có chuyên ngành Ô tô, các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư các nhà máy ô tô trong nước. Nội dung sách trình bày phương pháp luận thiết kế ô tô, các thông số và thiết kế bố trí chung ô tô, thiết kế khí động học ô tô.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn (2018)

 • Tài liệu này tập trung chính vào lời giải giải tích và giới thiệu các công cụ phân tích về kết cấu và chức năng, từ đó người thiết kế có thể dự đoán khả năng làm việc và kế hoạch duy tu kết cấu áo đường. Tài liệu gồm 7 chương với các nội dung chính như sau: Giới thiệu chung về kết cấu áo đường; Ứng suất và biến dạng trong kết cấu áo đường mềm; Ứng suất và biến dạng trong kết cấu áo đường cứng; Tải trọng và lưu lượng giao thông; Một số phương pháp thiết kế kết cấu áo đường; Công cụ phân tích để thiết kế áo đường mềm; Hệ thống quản lý mặt đường.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Đình Tín (2013)

 • Cuốn sách “Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt” được Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh in lần đầu tiên vào năm 1996, nhằm phục vụ cho đào tạo sinh viên các ngành: Hệ thống thiết bị năng lượng nhiệt, Cơ khí động lực, Thiết bị máy hóa chất và một số ngành có liên quan đến kiến thức này. Đúc kết kinh nghiệm sử dụng nhiều năm ở các trường đại học kỹ thuật, do nhu cầu mới về đào tạo, tác giả biên soạn lại, có bổ sung thêm một số vấn đề mới cho phù hợp và đổi tên là “Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt”. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, các kiến thức về truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt có liên quan đến hầu hết các ngành khoa học ở mức độ khác nhau. Do đó, sách này ngoài việc phục vụ trực tiếp cho đào tạo các ngành c...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Doãn Sơn (2012)

 • Công nghệ chế tạo máy 1 được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên cơ khí những kiến thức cơ bản về lý thuyết cắt gọt kim loại cũng như những quá trình gia công chúng. Trong bối cảnh của nền sản xuất hiện đại, nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực gia công được nghiên cứu và ứng dụng, do vậy trong cuốn sách này tác giả muốn trình bày cả các kết quả nghiên cứu mới có liên quan đến lý thuyết cắt gọt nói chung cũng như các phương pháp gia công hiệu quả.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Công Nghị; Trần, Ngọc Dân (2016)

 • Cuốn sách “Công nghệ chế tạo, vận chuyển, lắp ráp giàn khoan ngoài trời” đề cập những vấn đề liên quan sản xuất, lắp ráp giàn khoan ngoài khơi, chủ yếu dành cho giàn cố định. Những vấn đề trình bày trong sách gồm: Chế tạo chân đế, chế tạp giàn khoan tại nhà máy trên bờ; Hàn kết cấu giàn khoan; Hạ thuỷ hay là chuyển công trình vừa chế tạo từ nơi chế tạo xuống phương tiện vận chuyển trên biển; Chằng buộc chân đế, thượng tầng trên sà lan trước khi vận chuyển trên biển; Vận chuyển trên biển; Hạ thuỷ chân đế tại vị trí dựng giàn ngoài khơi. Dựng chân đế tại vị trí dựng giàn; Nâng thượng tầng từ phương tiện vận chuyển và lắp lên giàn tại vị trí lắp dựng giàn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Bùi, Ngọc Hùng (2014)

 • Bảo trì có vai trò rất quan trọng để đảm bảo cho các thiết bị hoạt động ổn định. Ngoài ra, đối với các thiết bị trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí, công tác bảo trì còn góp phần đáng kể trong việc giảm tiêu hao năng lượng của thiết bị. Giáo trình Công nghệ lạnh và điều hóa không khí trình bày những nguyên tắc cơ bản của hệ thống lạnh và điều hòa không khí nhằm mục đích phục vụ cho công việc lập kế hoạch và xây dựng các quy trình bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh và điều hòa không khí. Ngoài những kiến thức cơ bản của kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí phục vụ cho việc nghiên cứu môn học của sinh viên hệ cao đẳng ngành Bảo dưỡng Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, giáo trình còn cung cấp những kiến thức để sinh viên hệ cao đẳng nhưng của...