Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Phán (2014)

 • Tài liệu “Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng” được biên soạn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học các ngành Xây dựng và cán bộ làm công tác địa kỹ thuật. Tài liệu giúp cho sinh viên, hoc viên cao học có kiến thức về các phương pháp khảo sát địa kỹ thuật tại hiện trường như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm đo vận tốc song trong nền đất, thí ghiệm xác định các chỉ tiêu cơ - lý của đất trong phòng bằng các thiết bị hiện đại, nắm vững các phương pháp thí nghiệm hiện trường và ứng dụng các kết quả này trong việt thiết kế nền - móng, đặc biệt là trong việc thiết kế móng nông và móng cóc… cũng như khảo sát các thông số của đất để nhập vào các phần mềm tính toán thông dụng hiện nay là Plax...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Phán (2014)

 • Tài liệu “Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng” được biên soạn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học các ngành Xây dựng và cán bộ làm công tác địa kỹ thuật. Tài liệu giúp cho sinh viên, hoc viên cao học có kiến thức về các phương pháp khảo sát địa kỹ thuật tại hiện trường như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm đo vận tốc song trong nền đất, thí ghiệm xác định các chỉ tiêu cơ - lý của đất trong phòng bằng các thiết bị hiện đại, nắm vững các phương pháp thí nghiệm hiện trường và ứng dụng các kết quả này trong việt thiết kế nền - móng, đặc biệt là trong việc thiết kế móng nông và móng cóc… cũng như khảo sát các thông số của đất để nhập vào các phần mềm tính toán thông dụng hiện nay là Plax...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Võ, Phán (2019)

 • Giáo trình “CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG VÀ THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG” được biên soạn làm giáo trình sử dụng cho sinh viên, học viên cao học các ngành xây dựng và cán bộ làm công tác địa kỹ thuật. Giáo trình giúp cho các sinh viên, học viên cao học có kiến thức về các phương pháp khảo sát địa kỹ thuật tại hiện trường như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm xuyên tĩnh, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm nén ngang, thí nghiệm bàn nén hiện trường, thí nghiệm đo vận tốc song trong nền đất, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ - lý của đất trong phòng bằng các thiết bị hiện đại, nắm vững các phương pháp thí nghiệm hiện trường và ứng dụng các kết quả này trong việc thiết kế nền - móng, đặc biệt là trong việc thiết kế móng nông và móng cọc… cũng như khảo sát các thông số của đất ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2018)

 • Phân tích kết cấu là việc xác định những tác động hoặc ứng xử cơ học của tải trọng lên các kết cấu vật lý và các chi tiết hay bộ phận của chúng. Hiện nay, nhiều trường đại học kỹ thuật đã tổ chức giảng dạy các môn cơ bản về phương pháp số, phương pháp tính và kỹ thuật lập trình cho sinh viên. Quyển sách nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết về phương pháp số để hỗ trợ các kỹ sư và sinh viên các ngành kỹ thuật lập trình giải các phương trình vi phân chủ đạo trong việc phân tích kết cấu. Do nội dung chính của quyển sách là toán học nên tác giả đã cố gắng làm cho tài liệu này thân thiện và dễ tiếp cận cho đối tượng người đọc trong giới kỹ thuật.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

 • Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin. Nhằm thỏa mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,… Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,… Cải tiến chất lượng là một chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống côn...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Hữu Lộc; Lê, Ngọc Quỳnh Lam; Phạm, Công Bằng (2014)

 • Với chủ trương xây dựng Trường Đại học Bách khoa định hướng nghiên cứu, Nhà trường triển khai chương trình đào tạo Kỹ sư 140 tín chỉ với định hướng kiểm định ABET và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, đặc biệt nâng cao trình độ của kỹ sư Việt Nam, sẵn sàng làm việc đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Qua thời gian triển khai và đúc kết kinh nghiệm, Khoa Cơ khí đã hoàn thành việc xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, thay đổi phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học để đạt chuẩn đầu ra môn học và chương trình. Tài liệu này được tổng hợp từ các tài liệu liên quan, kết hợp các trải nghiệm triển khai, nhằm mục đích tập huấn để hỗ trợ các đơn vị trong Trường Đại học Bách khoa trong việc nâng cao chất lượng đào tạ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Châu, Ngọc Ẩn; Trương, Trọng Tuấn Mỹ (2012)

 • -

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Đình Tuân (2014)

 • Cuốn sách “Cơ học kết cấu dành cho sinh viên kỹ thuật giao thông” trình bày những vấn đề liên quan lý thuyết đàn hồi, lý thuyết tấm, các phương pháp xác định chuyển vị, momem uốn, momen xoắn, lực cát, tác động lên hệ dầm, khung , giàn, tấm và vỏ. Sách được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên theo học các ngành trong lĩnh vực kỹ thuật giao thông: cơ học kết cấu thân tàu thủy, máy bay, xe các loại. Tài liệu chuyên ngành dùng biên soạn sách có xuất xứ từ các nhà nghiên cứu cơ học kết cấu máy bay, tàu thủy và các phương tiện vận tải đường bộ trong và ngoài nước soạn trong khoảng ba mươi năm gần đây. Những tài liệu dựa vào “Lý thuyết đàn hồi”, “Lý thuyết tấm” dựa trên các tài liệu kinh điển, sách ghi tại [8] [14] phần tài liệu tham khảo. Đề tài uốn dầm, xoắn dầm, uốn khung, ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Đình Tuân (2014)

 • Cuốn sách “Cơ học kết cấu vật liệu composite” trình bày những vấn đề chính yếu liên quan đến kết cấu, tính năng cơ học của vật liệu composite nhiều lớp. Vật liệu composite dạng tấm sandwich được đề cập trong sách. Cuốn sách diễn giải các vấn đề sau: - Đặc tính cơ học của vật liệu composite nói chung trong mô hình vi mô, - Đặc tính cơ học của vật liệu composite nhiều lớp xét ở dạng vật liệu không đẳng hướng, - Tính chất cơ học vật liệu composite nhiều lớp như vật liệu được gia công bằng phương pháp trán lớp, phương pháp ép chân không,… cấu thành từ nhiều lớp đơn và vật liệu sandwich,.. - Khảo sát dầm uốn, tấm uốn nhờ phương pháp phân tích kết cấu thông dụng kinh điển, - Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn phân tích độ bền kết cấu vật liệu composite. Cuốn sách biên soạn nhằm g...