Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thị Bảy; Trần, Thị Kim (2018)

 • Thủy văn ứng dụng và các tính toán viết về các hiện tượng thuỷ văn xảy ra trong khí quyển và trên bề mặt trái đất trong hệ thống tuần hoàn thuỷ văn, nói lên các tương tác qua lại của các hiện tượng này với nhau. Các Tính toán Thuỷ văn rất cần thiết cho các ngành sử dụng tài nguyên nước, phục vụ cho các quy hoạch kinh tế, xã hội, chính sách và hoạch định, quản lý môi trường trong tương lai. Sách được biên soạn dành cho sinh viên và học viên cao học các ngành khoa học môi trường, quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên , kỹ thuật môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước, xây dựng, thuỷ lợi, kiến trúc,… và một số ngành liên quan; với mục tiêu giúp sinh viên và học viên hiểu rõ các hiện tượng thuỷ văn, các quy luật, diễn biến và các phương pháp tính toán thuỷ văn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2018)

 • Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp TEI, bước tiếp theo của Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan, với nội dung bao gồm: Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp, Tích hợp điều hành, Tích hợp khách hàng, Tích hợp sản xuất, Tích hợp cung ứng, Tích hợp kỹ thuật, Tích hợp hỗ trợ, Công nghệ tích hợp nguồn lực doanh nghiệp.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Công Nghị (2019)

 • Cuốn sách TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LƯU TRONG KỸ THUẬT TÀU THỦY trình bày tóm tắt môn học tính toán động lực học chất lưu, trao đổi các vấn đề về khí động học trong kỹ thuật, mô phỏng tác động của dòng chảy chất lưu trong các quá trình, và ứng dụng môn học tính toán này trong thủy động lực học tàu thủy.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2018)

 • Quyển sách “Tính toán mạng cung cấp và phân phối điện” mong muốn giới thiệu những kiến thức cơ bản, những bản chất vật lý về điện liên quan đến mạng điện cung cấp và mạng điện phân phối. Các lý thuyết được trình bày để có thể dễ dàng hiểu được các giải pháp khắc phục, từ đó có thể dễ dàng tính toán được các tham số kỹ thuật và các tham số vận hành cần thiết của mạng điện, đánh giá chất lượng mạng điện, cũng như tính toán lựa chọn các giải pháp để mạng điện vận hành đảm bảo chất lượng, tối ưu và an toàn. Từ những kiến thức cơ bản này, mong sao bạn đọc có thể tự tìm hiểu hoặc xây dựng không quá khó khăn những bài toán tổng quát và phức tạp hơn trong thiết kế, quy hoạch và vận hành, theo những tiêu chuẩn kỹ thuật và những chỉ tiêu đã lựa chọn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Minh Phú (2018)

 • Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả một công cụ để giải các bài toán Kỹ thuật nhiệt một cách nhanh chóng và chính xác. Đối tượng độc giả mà tài liệu hướng đến là sinh viên đại học, các kỹ sư và các học viên cao học, những người đã có kiến thức cơ bản về kỹ thuật nhiệt. Tác giả đã chọn lọc những vấn đề thường gặp trong tính toán Nhiệt động lực và Truyền nhiệt và các công cụ được hỗ trợ trong EES để trình bày. Quyển sách được viết dưới dạng các bài tập đã được giải sẵn cùng chú thích để người đọc dễ theo dõi với hướng dẫn sử dụng phần mềm EES phiên bản Professional V9.478-3D.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Công Khanh; Ngô, Thu Lương; Nguyễn, Minh Hằng (2013)

 • Bộ sách Toán cao cấp gồm bốn tập được sử dụng nhiều nằm cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa và các trường đại học kỹ thuật khác tại TP. Hồ Chí Minh. Ở kỳ tái bản này, để phù hợp với sự bố trí giảng dạy các học phần toán cao cấp hiện nay tại phần lớn các trường đại học, nhóm tác giả bố trí nội dung thành ba tập, gồm: Tập 1. Đại số tính tuyến Tập 2. Giải tích hàm một biến và lý thuyết chuỗi Tập 3. Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Công Nghị; Lê, Tất Hiển (2018)

 • Quyển sách “Tối ưu kỹ thuật trong thiết kế và kết cấu tàu “ trình bày cơ sở tối ưu kỹ thuật, ứng dụng của bộ môn này trong thiết kế tàu, trong tính toán kết cấu tối ưu thân tàu. Cơ sở tối ưu trong sách trình bày các phương pháp tính toán tối ưu theo cách hiểu kinh điển. Các phương pháp nhằm giải bài toán tối ưu nhiều mục tiêu trong sách gồm các phương pháp kinh điển tính tối ưu nhiều mục tiêu, các giải thuật tiến hoá dùng cho tối ưu nhiều mục tiêu. Ứng dụng phương pháp tối ưu nhiều mục tiêu vào thiết kế tàu. Phần cuối của sách đề cập những vấn đề liên quan thiết kế tàu và kết cấu thân tàu.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Minh Phú (2016)

 • Quyển sách “Tóm tắt lý thuyết và bài tập bơm ly tâm và đường ống” được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở cho sinh viên đại học, các kỹ sư và học viên cao học.Tác giả đã chọn lọc các phần lý thuyết và gần 100 bài tập có tính ứng dụng cao từ các giáo trình nước ngoài và hơn 85 hình ảnh minh hoạ. Mỗi phần trong quyển sách được thiết kế gồm 3 phần: tóm tắt lý thuyết, bài tập ví dụ giải sẵn, và bài tập tự giải có đáp số. Cuối sách là các bài tập thêm và phụ lục.