Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nhiều tác giả (2018)

  • Giáo trình “Thuỷ lực” được biên soạn để làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên. Nội dung giáo trình Thuỷ lực gồm 8 chương bao gồm các kiến thức cơ bản của cơ lưu chất ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng, cầu đường, thuỷ lợi, môi trường,… Mỗi chương đều có các ví dụ cụ thể, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm để giúp sinh viên có thể tự rèn luyện các kỹ năng tính toán và kiểm tra các kiến thức đã học. Giáo trình chỉ trình bày các vấn đề thường gặp trong chuyên môn và các hướng giải quyết cơ bản.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nhiều tác giả (2018)

  • Quyển sách “Tính toán mạng cung cấp và phân phối điện” mong muốn giới thiệu những kiến thức cơ bản, những bản chất vật lý về điện liên quan đến mạng điện cung cấp và mạng điện phân phối. Các lý thuyết được trình bày để có thể dễ dàng hiểu được các giải pháp khắc phục, từ đó có thể dễ dàng tính toán được các tham số kỹ thuật và các tham số vận hành cần thiết của mạng điện, đánh giá chất lượng mạng điện, cũng như tính toán lựa chọn các giải pháp để mạng điện vận hành đảm bảo chất lượng, tối ưu và an toàn. Từ những kiến thức cơ bản này, mong sao bạn đọc có thể tự tìm hiểu hoặc xây dựng không quá khó khăn những bài toán tổng quát và phức tạp hơn trong thiết kế, quy hoạch và vận hành, theo những tiêu chuẩn kỹ thuật và những chỉ tiêu đã lựa chọn.