Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Công Nghị; Trần, Ngọc Dân (2016)

 • Cuốn sách “Công nghệ chế tạo, vận chuyển, lắp ráp giàn khoan ngoài trời” đề cập những vấn đề liên quan sản xuất, lắp ráp giàn khoan ngoài khơi, chủ yếu dành cho giàn cố định. Những vấn đề trình bày trong sách gồm: Chế tạo chân đế, chế tạp giàn khoan tại nhà máy trên bờ; Hàn kết cấu giàn khoan; Hạ thuỷ hay là chuyển công trình vừa chế tạo từ nơi chế tạo xuống phương tiện vận chuyển trên biển; Chằng buộc chân đế, thượng tầng trên sà lan trước khi vận chuyển trên biển; Vận chuyển trên biển; Hạ thuỷ chân đế tại vị trí dựng giàn ngoài khơi. Dựng chân đế tại vị trí dựng giàn; Nâng thượng tầng từ phương tiện vận chuyển và lắp lên giàn tại vị trí lắp dựng giàn.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Công Nghị; Võ, Trọng Cang (2013)

 • Cuốn sách “Lập trình ứng dụng trong thiết kế và đóng tàu” là bản in sau được sửa chữa, bổ sung của cuốn “Tin học ứng dụng trong thiết kế và đóng tàu” Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Những đề tài trong tài liệu này bao gồm: Lập trình tính toán tính nổi và tính ổn định tàu một thân, tàu nhiều thân. Tính sức cản vỏ tàu, lập trình thiết kế chân vịt tàu thủy, vẽ chân vịt tàu trên máy tính CP. Tính toán tính năng trên đi biển (seakeeping) của tàu, xây dựng chương trình tính chòng chành trên sóng điều hòa và trên sóng biển. Các phương pháp, các thuật toán tính toán tối ưu và ứng dụng vào thiết bị tối ưu tàu thủy, thiết kế kết cấu. Các phương pháp nội suy và hàm hóa giúp giải quyết cân bằng tàu trên nước, vẽ các hiệu chình sườn tàu, đường hình tàu… Tính các đường cong và mặt...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Công Nghị (2019)

 • Cuốn sách TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LƯU TRONG KỸ THUẬT TÀU THỦY trình bày tóm tắt môn học tính toán động lực học chất lưu, trao đổi các vấn đề về khí động học trong kỹ thuật, mô phỏng tác động của dòng chảy chất lưu trong các quá trình, và ứng dụng môn học tính toán này trong thủy động lực học tàu thủy.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Công Nghị; Lê, Tất Hiển (2018)

 • Quyển sách “Tối ưu kỹ thuật trong thiết kế và kết cấu tàu “ trình bày cơ sở tối ưu kỹ thuật, ứng dụng của bộ môn này trong thiết kế tàu, trong tính toán kết cấu tối ưu thân tàu. Cơ sở tối ưu trong sách trình bày các phương pháp tính toán tối ưu theo cách hiểu kinh điển. Các phương pháp nhằm giải bài toán tối ưu nhiều mục tiêu trong sách gồm các phương pháp kinh điển tính tối ưu nhiều mục tiêu, các giải thuật tiến hoá dùng cho tối ưu nhiều mục tiêu. Ứng dụng phương pháp tối ưu nhiều mục tiêu vào thiết kế tàu. Phần cuối của sách đề cập những vấn đề liên quan thiết kế tàu và kết cấu thân tàu.