Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Đường, Võ Hùng (2017)

 • Giáo trình “ Hệ thống sản xuất” được soạn thảo dựa trên đề cương môn học “Quản lý sản xuất 1” Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM nhằm giúp sinh viên nắm được một số hệ thống sản xuất hiện nay trong nền sản xuất công nghiệp Việt Nam, cũng như một số nền sản xuất hiện đại của các nước công nghiệp phát triển. Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên có thể tìm hiểu các thông số vận hành để kiểm soát và tạo nên hiệu quả chung cho hệ thống, tìm hiểu các phần tử cấu trúc của hệ thống sản xuất như nhân sự, chi phí, máy móc thiết bị,…để xây dựng được hệ thống sản xuất phù hợp theo yêu cầu, và có thể làm việc trong lĩnh vực sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp hiện nay.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Ngọc Hiền (2016)

 • Tài liệu được biên soạn để cung cấp những hướng dẫn cần thiết, cơ bản, theo hướng đơn giản, có tính thực tế và dễ áp dụng. Nội dung tài liệu được xây dựng theo cấu trúc của nghiên cứu thiết kế công việc bắt đầu với việc xác định mục tiêu nghiên cứu. Sự cần thiết của việc thực hiện thiết kế công việc được nêu ra với các chỉ số đo lường hiệu quả được đề cập có thể tham khảo. Quy trình thiết kế công việc này được áp dụng thử nghiệm qua nhiều trường hợp nghiên cứu thực tế, đã có những điều chỉnh cần thiết và đạt kết quả rất hứa hẹn. Một số trường hợp nghiên cứu này được trình bày tóm tắt trong tài liệu cung cấp nguồn tham khảo cho người đọc. Cuối cùng, một số kết luận và kiến nghị được nêu ra.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2016)

 • Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như: Kỹ thuật điện, kỹ thật xây dựng, kỹ thuật cơ khí,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng. Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp với các nội dung như: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, dự báo nhu cầu, thiết kế sản phẩm, hoạch định năng lực, thiết kế công việc, hoạch định sản xuất, hoạch định vật tư, hoạch định phân phối, quản lý dự án,…