Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Thanh Sơn Nam (2013)

 • Cuốn sách Bài tập hóa hữu cơ được biên soạn dựa trên đề cương môn học Hóa hữu cơ đang được giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật Hóa học của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đây là chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên và học viên cao học ngành kỹ thuật hóa học với mục tiêu đào tạo theo diện rộng đồng thời có kỹ năng chuyên môn cao. Cuốn sách gồm chín chương, tập hợp chủ yếu các dạng bài tập quan trọng của chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên ngành kỹ thuật hóa học và được cập nhật từ các tài liệu tham khảo xuât bản từ năm 2007. Sinh viên sau khi giải xong các bài tập này có khả năng hiểu hơn và vận dụng được các nội dung quan trọng của phần lý thuyết đã đượcgiảng dạy trong chương trình. Tất cả các bài tập đều có đáp án chi tiết để sinh viên tham khảo s...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Thanh Sơn Nam (2018)

 • Hóa học xanh ngày nay được thừa nhận là xu thế tất yếu của ngành hóa và hóa kỹ thuật. Tuy nhiên, các giáo trình và sách tham khảo bằng tiếng việt về hóa học xanh vẫn chưa thấy xuất hiện nhiều ở việt nam, Trong khi đó, nhu cầu về tài liệu tham khảo bằng tiếng việt cho lĩnh vực hóa học xanh ngày càng cao. Hiểu được điều đó, giáo trình “Hóa Học Xanh” đã ra đời, nhằm cung cấp cho người đọc các vấn đề, những công trình nghiên cứu về hóa học xanh được công bố trên thế giới. Từ đó, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được những thông tin, kiến thức mới về hóa học xanh đang được thế giới hiện nay quan tâm.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Phan, Thanh Sơn Nam; Trần, Thị Việt Hoa (2017)

 • “Giáo trình Hóa hữu cơ” được các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Kỹ thuật Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật Hóa học đồng biên soạn dựa trên đề cương môn học Hóa hữu cơ của Trường ĐH Bách khoa - ĐHQGTPHCM. Đây là chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật hóa học với mục tiêu đào tạo theo diện rộng, đồng thời có kỹ năng chuyên môn cao; bên cạnh đó, giáo trình cũng là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh, các cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu ngành kỹ thuật hóa học tại các trường đại học và cao đẳng.