Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Thị Minh Hương; Nguyễn, Ngọc Phương; Trần, Đại Nguyên (2013)

 • “Làm thế nào để xử lý mẫu rập với ứng dụng Lectra” giới thiệu tới độc giả trong và ngoài ngành phương pháp thiết kế rập, sử dụng trong may mặc công nghiệp bằng phần mềm chuyên dụng. Tài liệu trình bày những vấn đề liên quan đến CAD/CAM trong may công nghiệp, bộ phần mềm thiết kế của Lectra, phương pháp thiết kế rập với phần mềm Modaris và một số mô tả về thành công của thương hiệu thời trang với ứng dụng của hệ thống Lectra. Đây là tài liệu được biên soạn giữa tập thể giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Dệt may Trường Đại học Bách khoa và kỹ thuật viên của tập đoàn Lecctra. Tài liệu nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ cao đằng và đại học ngành Công nghệ may – Thời trang. Các bạn sinh viên yêu thích thời trang, các nhân viên kỹ thuật trong sản xuất may công nghiệp, các...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Thị Minh Hương; Lê, Thị Kiều Oanh (2018)

 • Giáo trình được biên soạn với mục đích giới thiệu tới độc giả trong và ngoài ngành những con đường hình thành nên trang phục. Nội dung của tài liệu được biên soạn dựa trên những kiến thức lý thuyết cơ bản về công nghệ dệt may và các kiến thức thực tiễn được tiếp cận từ thực tế sản xuất. Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên cao đẳng và đại học ngành Công nghệ may – Thời trang. Các nhân viên kỹ thuật trong sản xuất, các cá nhân kinh doanh sản phẩm dệt may và tất cả những độc giả quan tâm tới hàng may mặc cũng có thể tìm thấy trong cuốn này những kiến thức bổ ích về ngành may mặc.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Thị Minh Hương (2018)

 • Giáo trình “Sản xuất hàng may mặc công nghiệp” là tài liệu được biên soạn với mục đích giới thiệu tới độc giả trong và ngoài ngành các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm may công nghiệp. Nội dung của tài liệu được biên soạn dựa trên những kiến thức lý thuyết cơ bản về công nghệ dệt may và các kiến thức thực tiễn được tiếp cận từ thực tế sản xuất về công nghệ và tổ chức sản xuất tại các công ty may mặc trên địa bàn. Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học ngành Công nghệ may – Thời trang. Các nhân viên kỹ thuật trong sản xuất, các cá nhân kinh doanh sản phẩm dệt may và tất cả những độc giả quan tâm tới hàng may mặc cũng có thể tìm thấy trong cuốn sách này những kiến thức bổ ích về ngành may mặc.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hồ, Thị Minh Hương; Lê, Song Thanh Quỳnh (2013)

 • Tài liệu “Thiết kế chuyền” trình bày những kiến thức cơ bản để thiết kế và bố trí chuyền trong máy công nghiệp. Tài liệu bao gồm các nội dung cơ bản như: phương pháp tính toán các thông số công nghệ của chuyền máy, quy trình thiết kế chuyền máy, các loại dây chuyền may thường gặp trong sản xuất và các biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả của chuyền may công nghiệp. Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giang dạy và học tập cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học. Các nhân viên kỹ thuật trong các nhà máy sản xuất cũng có thể tìm thấy trong tài liệu này những kiến thức phục vụ thực tiễn sản xuất.