Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Nguyễn Hoàng Hùng (2019)

 • Quyển sách chuyên khảo này bao quát về công nghệ Jet Grouting ở Việt Nam và thế giới đến thời điểm hiện tại nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể giúp người đọc có thể áp dụng công nghệ Jet Grouting vào thực tế gia cố nền ở Việt Nam. Phương pháp thiết kế, quy trình thi công, kiểm tra chất lượng, và nghiệm thu được trình bày một cách chi tiết, kế thừa các thành quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, tài liệu này công bố các kết quả nghiên cứu về Jet Grouting của tác giả và nhóm nghiên cứu ở Việt Nam. Đề tài trọng điểm tiềm năng cấp Nhà nước, “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Phụt vữa cao áp (Jet Grouting) ở Việt Nam và phát triển thiết bị thi công Jet Grouting”, KC.03.TN.15/11-15, được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá xuất sắc vào ngày 26/3/2013 và đề tài cấp tỉnh 108...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Trần, Quang Hộ (2013)

 • Công trình trên đất yếu được biên soạn theo đề cương môn học “Công trình trên nền đất yếu” – Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tuy tài liệu này không phân chia hai phân rõ rệt nhưng nội dung mặc nhiên có hai phần: Phần đầu trình bày sự ứng xử của nền đất sét được tải trọng công trình và những thí nghiệm để xác định các tiêu chí đất. Phần sau là các phương pháp xử lý nền đất sét yếu. Việc tính toán thiết kế công trình trên đất yếu sẽ tránh được những rủi ro đáng kể khi hiểu biết thật đầy đủ sự ứng xử của nền sét dưới tác dụng của trọng tải công trình. Ngoài ra tác giả còn giới thiệu một số nghiên cứu về sét yếu của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu sự phân tích ứng xử của nền bằng phương pháp phân tử hữu hạn cho m...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Châu, Ngọc Ẩn (2013)

 • Sau nhiều năm giảng dạy, tham gia thiết kế và nghiên cứu môn học Cơ học đất – nền móng, tác giả nhận thấy được một số khó khăn mà người ký sư công trình thường gặp phải khi tiếp cận phần nền móng công trình, nên đã thúc đẩy tác giả viết cuốn sách này. Trong giai đoạn hiện này, các kỹ sư có thể tham khảo các quy phạm xây dựng Việt Nam cùng khá nhiều quy phạm các nước tiên tiến để tính toán nền móng, các quy phạm này ra đời vào các thời điểm khác nhau, tương ứng với các mực độ phát triển lý thuyết và công nghệ xây dựng khác nhau nên có nhiều điểm không tương đồng, điều này gây không khăn không ít cho các kỹ sư công trình làm công tác thiết kế nền móng. Nhằm tăng tính ứng dụng, tác giả giới thiệu các nguyên lý tính toán sau đó dựa trên quy phạm Việt Nam hiện hành rồi đến các quy phạm k...