Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Văn Kiểm (2012)

  • Cuốn sách này giúp sinh viên ngành Xây dựng nắm vững các phương pháp thiết kế tố chức thi công các loại công trình, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật khả thi, đồng thời có hiệu quả kinh tế cao. Tập sách giáo khoa này được trình bày dưới dạng nhiều bài toán nhỏ, bao quát những lĩnh vực thi công xây lắp thông thường như công đất, thi công bê tông, thi công lắp ghép, thiết kế điện, nước, mặt bằng công trường... Mỗi bài toán là một vấn đề kỹ thuật nhỏ mà sinh viên phải giải quyết mới hoàn thành tốt được đồ án. Ngoài các giải pháp kỹ thuật, sách còn đề cập cả đến các giải pháp kinh tế của đồ án.