Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lương, Văn Lăng (2013)

 • BÀI T ẬP CƠ SỞ TỰ ĐỘNG được chia làm bốn chương: Chương 1. Mô hình toán học: 46 bài. Đề cập đến mô hình toán học của phần tử và hệ thống qua hai cách biểu diễn bằng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái. Chương 2. Phân tích hệ thống: 44 bài. Thực hiện việc phân tích đánh giá hệ thống về ổn định, đáp ứng quá độ, sai số… Chương 3. Thiết kế hệ thống: 38 bài. Giới thệu một số bài tập về thiết kế hệ thống trên cơ sở các yêu cầu về chất lượng quá trình điều khiển. Chương 4. Hệ thống điều khiển số và phi tuyến: 43 bài. Xem xét các bài liên quan đến hệ thống điều khiển số và hệ phi tuyến.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Lê, Đức Hạnh (2018)

 • Điều khiển tự động hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong đời sống thường ngày, từ trong nhà đến văn phòng, nhà máy,… Cuốn sách này giới thiệu đến người đọc những kiến thức cơ bản và nâng cao về lý thuyết và thực hành cho việc thiết kế một bộ điều khiển. Trọng tâm của cuốn sách là thực hành phân tích, thiết kế thông qua các ví dụ cụ thể sử dụng phần mềm Matlab. Đây là một cuốn sách cần thiết cho các bạn sinh viên học ngành cơ điện tử, điều khiển tự động, kỹ thuật nhiệt, chế tạo máy,...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hà (2016)

 • Mục đích của bài toán điều khiển là nâng cao chất lượng của hệ thống, cài đặt các bộ điều khiển đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tối ưu trong các điều kiện ràng buộc hoặc hệ thống được thiết kế phải có tính thích nghi và bền vững trong môi trường làm việc luôn biến động. Cuốn sách điều khiển hiện đại gồm 5 chương: Chương 1: Điều khiển phi tuyến; Chương 2: Điều khiển tối ưu; Chương 3: Điều khiển thích nghi; Chương 4: Điều khiển bền vững; Chương 5: Công nghệ tính toán mềm.