Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Quang Minh; Nguyễn, Ngọc Trí Huỳnh (2021)

 • Việc biên soạn cuốn sách “Cơ sở khoa học vật liệu” nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của cán bộ và sinh viên Khoa Công nghệ Vật liệu cũng như các ngành học liên quan. Nội dung chính của cuốn sách theo đề cương môn học cùng tên trong chương trình đào tạo.Những vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa các học thuyết về thành phần hoá, cấu trúc pha, công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu là nội dung quan trọng nhất được hướng tới trong nội dung cuốn sách. Bên cạnh các khái niệm cơ bản về khoa học và công nghệ vật liệu, những vấn đề khoa học vật liệu đương đại cũng được cập nhật.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Quang Minh; Trần, Bá Việt (2017)

 • Sự phát triển công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng nhanh chóng cả về lượng cũng như về chất, tạo nhu cầu không ngừng tăng về lực lượng cán bộ kỹ thuật. Tác giả biên soạn cuốn “Công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng và các chất kết dính vô cơ” nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đào tạo cán bộ kỹ thuật, với mong muốn hệ thống hóa về công nghệ sản xuất, bao gồm các quá trình và thiết bị sản xuất, bảo quản tiêu thụ và cả vấn đề môi trường cho sinh viên chuyên ngành Silicat. Cuốn sách trình bày khái niệm cơ bản về chất kết dính, về xi măng poóc lăng; nguyên liệu, nhiên liệu, công nghệ và quá trình sản xuất xi măng poóc lăng; các thiết bị sản xuất, bảo quản tiêu thụ và vấn đề môi trường trong công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng…

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Quang Minh (2020)

 • KỸ THUẬT SẢN XUẤT VẬT LIỆU GỐM SỨ được biên soạn làm giáo trình đào tạo sinh viên chính quy ngành Silicat, Khoa Công nghệ Vật liệu. Để hiểu rõ nội dung trình bày trong tài liệu, sinh viên cần nắm vững các môn học trước gồm: “Hóa lý Silicat; Quá trình và thiết bị công nghệ Silicat và Hóa học chất rắn”. Nội dung cuốn sách gồm phần mở đầu và ba phần chính: Phần mở đầu trình bày khái niệm về vật liệu gốm sứ và những cơ sở khoa học của nhóm vật liệu này. Phần 1: Nguyên liệu cho vật liệu gốm sứ (chương 1) Phần 2: Kỹ thuật cơ sở (chương 2 và 3) Phần 3: Các sản phẩm gốm sứ (chương 4 đến 8).

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Quang Minh (2014)

 • Các chất Silicát chiếm tới 70% khối lượng vỏ trái đất. Vì vậy, từ lâu việc nghiên cứu và sản xuất các vật liệu Silicát luân có vị trí quan trọng trong khoa học và công nghệ. Các sản phẩm chính của công nghệ vật liệu Silicát truyền thống bao gồm các sản phẩm gốm sứ từ đất sét và tráng thạch, xi măng Pooc – lăng, thủy tinh Silicát và vật liệu chịu lửa. Các sản phẩm công nghệ Silicát luôn chiếm tỷ lệ quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. “Hóa lý Silicát” là môn học cơ sở của ngành sản xuất vật liệu Silicát. Việc biên soạn tài liệu cho môn học là cố gắng của Bộ môn Silicát trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Với nội dung phù hợp chương trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Vật liệu Silicát của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Nội dung củ...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Quang Minh (2018)

 • Tài liệu Hoá lý silicát là môn học cơ sở của ngành sản xuất vật liệu silicát. Việc biên soạn tài liệu cho môn học là cố gắng của Bộ môn Silicát trong việc năng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Với nội dung phù hợp chương trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Vật liệu Silicát của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, mong rằng tài liệu giúp đỡ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên Bộ môn Silicát cũng như các ngành liên quan.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Quang Minh (2019)

 • “Kỹ thuật sản xuất thủy tinh” được biên soạn làm Giáo trình học tập, trước hết cho các sinh viên chính quy ngành Silicát của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các cán bộ và học sinh có quan tâm tới công nghệ sản xuất thủy tinh những vấn đề cơ bản về loại vật liệu có tính thẩm mỹ rất cao và luôn có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày.