Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Thái (2014)

 • Trong quá trình sản xuất, muốn đảm bảo chất lượng của quá trình cũng như chất lượng sản phẩm làm ra, cần thiết phải thực hiện đo lường. Đo lương trong sản xuất dệt may có hai loại đối tượng chính là vật liệu dệt may và các quá trình công nghệ. Vật liệu may đa dạng và đa cấp chât lượng, do vậy việc đo lường đặc trưng vật liệu đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết. Chất lượng và chủng loại thiết bị dệt phong phú nên việc đo lường được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Sinh viên ngành dệt may và cán bộ kỹ thuật trong ngành phải nắm được các nguyên tắc đo và sự vận dụng đo trong quá trình sản xuất một cách tường tận như công nghệ của từng quá trình. Ba vấn đề chính mà tài liệu để cập đến: Đo lường đặc trưng vật liệu dệt - đối tượng tác động của quá trình sản xuất; Đo lường các thông số kỹ thuật;...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Thái (2014)

 • Trong quá trình sản xuất, muốn đảm bảo chất lượng của quá trình cũng như chất lượng sản phẩm làm ra, cần thiết phải thực hiện đo lường. Đo lương trong sản xuất dệt may có hai loại đối tượng chính là vật liệu dệt may và các quá trình công nghệ. Vật liệu may đa dạng và đa cấp chất lượng, do vậy việc đo lường đặc trưng vật liệu đặt ra nhiều yêu cầu chi tiết. Chất lượng và chủng loại thiết bị dệt phong phú nên việc đo lường được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Sinh viên ngành dệt may và cán bộ kỹ thuật trong ngành phải nắm được các nguyên tắc đo và sự vận dụng đo trong quá trình sản xuất một cách tường tận như công nghệ của từng quá trình. Ba vấn đề chính mà tài liệu để cập đến: Đo lường đặc trưng vật liệu dệt - đối tượng tác động của quá trình sản xuất; Đo lường các thông số kỹ thuật;...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Thái (2018)

 • Chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành hoá dệt đã xác định “Chuẩn bị vật liệu in nhuộm” là một môn học quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo và sản xuất, cuốn sách Kỹ thuật chuẩn bị vật liệu in nhuộm được biên soạn và xuất bản. Cuốn sách gồm sáu chương, trình bày các vấn đề từ bản chất hoá học , đặc tính các loại vật liệu đưa vào chế biến cho đến các chi tiết kỹ thuật của các công nghệ chế biến trong giai đoạn tiền xử lý. Cuốn sách còn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chế biến sản phẩm, các gợi ý lựa chọn phương án công nghệ phù hợp và cơ sở bố trí các công đoạn trong dây chuyền sản xuất. Sách phù hợp cho sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Hoá Dệt làm tài liệu học tập và các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật in – nhuộm dùng làm tài liệu tham khảo.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đào, Duy Thái (2017)

 • Quyển sách này được soạn này nhằm cung cấp kiến thức cơ sở về thuốc nhuộm trong ngành dệt. Đây là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên ngành hóa dệt, các cán bộ kỹ thuật đang làm việc tại các nhà máy in-nhuộm. Nó cũng rất bổ ích cho các nhà quản lý sản xuất in-nhuộm và những ai quan tâm đến lĩnh vực tạo màu. Tài liệu gồn 14 chương, giới thiệu về cơ sở công nghệ chất màu, các đặc trưng kỹ thuật và tiêu chuẩn thương mại của thuốc nhuộm.