Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (1990)

 • Quyển sách “Đồng bằng sông Cửu Long, Tài nguyên – Môi trường – Phát triển” là bản Báo cáo tổng hợp của Chương trình Điều tra cơ bản tổng hợp đồng bằng sông Cửu Long đã được nghiệm thu. Báo cáo tổng hợp đã được in và gửi về Ủy ban Khoa học Nhà nước vào tháng 3 năm 1991. Bản báo cáo được xây dựng trên kết quả điều tra, nghiên cứu của chương trình 60-B và 60-02, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong nước và trên thế giới về Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như về phương pháp luận điều tra cơ bản tổng hợp một vùng lãnh thổ.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2014)

 • Trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, việc hiểu biết về văn hóa sẽ tăng thêm cơ hội để phát triển về kinh tế, giao lưu, hợp tác giữa các vùng, miền, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Những bài tham luận về lễ hội công đồng của các tộc người ở Australia, Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc, Nhật,… sẽ là những kinh nghiệm quốc tế quý báu cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam. Trên tinh thần ấy, Hội thảo khoa học quốc tế: Lệ hội cộng đồng: truyền thống và biến đổi do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hội quán Miếu Tuệ Thành cùng phối hợp tổ chức sẽ là một diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các giảng viện, học viên cao học trong và ngoài nước trao đổi, phân tích, đánh giá những giá trị của lễ h...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2019)

 • Cuốn sách Luật thơ haiku được dịch từ sách tiếng Nhật “俳句のルール” (Haiku no rūru) với hơn 200 bài thơ haiku của nhiều tác giả trong và ngoài nước Nhật với đa dạng phong cách thơ từ cổ điển đến hiện đại được minh họa theo các nội dung khác nhau, “Luật thơ haiku” giới thiệu nhiều đặc trưng tinh hoa của thơ haiku xen lẫn khéo léo nhắc nhở những điều cần ghi nhớ khi học và sáng tác thơ haiku. Tham khảo cuốn sách, có thể hiểu rõ hơn về lịch sử phát triển và các đặc trưng cơ bản nhất của thơ haiku nói riêng và văn học thơ ca Nhật Bản nói chung. Đến đây, cuốn sách không chỉ nói về những điều cần biết của chính thể thơ haiku, mà các chương được xây dựng mô tả hoàn cảnh từ khi thơ haiku được ra đời cho đến quá trình được nuôi dưỡng. Tại sao lại có chuyện cả tập thể cùng tham gia sáng tác thơ ha...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2014)

 • Ngày nay, với quan điểm lấy học sinh là trung tâm của quá trình dạy học, giáo dục Việt Nam đang có những hướng đi nhằm thay đổi căn bản và toàn diện hệ thống nền giáo dục nước nhà. Với xu thế này, không chỉ học sinh bình thường được hưởng lợi ích mà sự thay đổi này cũng quan tâm đến cả những học sinh gặp khuyến khuyết về tâm trí, khó khăn trong học tập, từ đó có biện pháp kích thích sự phát triển, đưa ra cách can thiệp, hỗ trợ cả về tâm lý và giáo dục. Trong đó, các chủ đề liên quan đến rối loạn chuyên biệt học tập đang nhận được sự quan tâm rộng rãi. Rối loạn chuyên biệt học tập có thể ảnh hưởng đến việc học tập của các cá nhân theo nhiều cách khác nhau như thu nhận, ghi nhớ, hiểu và diễn đạt các thông tin. Khi gặp phải những rối loạn này, học sinh thường đối mặt với nhiều khó khă...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2013)

 • Hình thành nên một thành phố là một quá trình lâu dài mất nhiều trăm, nhiều nghìn năm. Bất cứ thành phố nào, nhất là thành phố có nhiều dân luôn là một tổ hợp sống đa dạng, đa chiều và đa cấp. Tất cả những điều đó được trải rộng ra theo đồng đại và theo chiều dài của bề dạy trầm tích lịch đại, do vậy mà những bài viết trong cuốn sách này chỉ là những lát cắt không đều, không cùng tọa độ của các tác giả có cảm nhận khác nhau về đô thị. Cuốn sách này là hập hợp của 22 bài tham luận của 3 cuộc hội thảo do Khoa Đô thị học tổ chức vào các năm 2008, 2011, 2012 và các hội thảo ở nước ngoài. Nó được phân chia một cách tương đối theo 3 chủ đề: Quản trị đô thị, Tổ chức môi trường sống đô thị và Tổ chức hoạt động đô thị. Cuốn sách này chủ yếu dành cho sinh viên cử nhân và sinh viên cao học đa...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2014)

 • Hiện nay, các Trung tâm lưu trữ Quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trũ Nhà nước đang bảo quản trên 30 km giá tài liệu lưu trữ - di sản quý giá của dân tộc, trong đó có khối tài liệu hình thành trong hoạt động của Phủ Thống đốc Nam Kỳ. Khối tài liệu Phổng Phủ Thống đốc Nam Kỳ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phản ành tương đối toàn diện vè công cuộc khai phá, lịch sử kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng đất Nam Bộ, quá trình xác lập chủ quyền quốc gia và mối quan hệ quốc tế của Việt Nam thời cận đại nói chung. Giá trị của khối tài liệu Phổng Phủ Thống đốc Nam Kỳ thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau như nội dung, hình thức, tính toàn vẹn, hiếm có nhưng ảnh hưởng trong khu vực và thế giới. Nhằm đánh giá một cách toàn vẹn giá trị của khối tài liệu Phổng Phủ Thống đốc...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2014)

 • Tuyển tập này nhằm để công chúng trí thức có một cái nhìn rõ ràng hơn về tiến trình toàn cầu hóa, nhất là ở một số nước châu Á, cũng như về đóng góp của ngành Nhân học trong việc soi sáng tiến trình này, trong những lãnh vực du lịch, quảng cáo sản phẩm, tiêu thụ thức ăn nhanh, quy hoạch công viên quốc gia, tri thức bản địa và diễn ngôn toàn cầu về bảo vệ môi trường, sức khỏe và bệnh tật.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2014)

 • Tuyển tập này giới thiệu với các nhà nhân học và các nhà khoa học xã hội một số công trình nghiện cứu về Việt Nam của một số nhà nhân học làm việc ở những nước khác. Bổ sung cho hai tập Hiện đại và động thái của truyền thống: Những cách tiếp cận nhân học (được tuyển chọn từ những bài khoa học tại hội thảo nhân học quốc tế tại Bình Châu năm 2007, và được xuất bản năm 2009, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), tuyển chọn này gồm những bài đã được xuất bản từ năm 2007 trở về trước. Trong việc chọn bài, nhóm tác giả ưu tiên cho một vài phân nhánh chưa được đại diện đầy đủ trong hai tập Hiện đại và động thái của truyền thống, thí dụ như nhân học sinh thái, nhân học tâm lý, nhân học sức khỏe, cũng như ưu tiên cho vài tác giả quốc tế tuy có được mời tham gia hội thảo quốc tế ở B...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nhiều tác giả (2014)

 • Tuyển tập này giới thiệu với các nhà nhân học và các nhà khoa học xã hội một số công trình nghiện cứu về Việt Nam của một số nhà nhân học làm việc ở những nước khác. Bổ sung cho hai tập Hiện đại và động thái của truyền thống: Những cách tiếp cận nhân học (được tuyển chọn từ những bài khoa học tại hội thảo nhân học quốc tế tại Bình Châu năm 2007, và được xuất bản năm 2009, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), tuyển chọn này gồm những bài đã được xuất bản từ năm 2007 trở về trước. Trong việc chọn bài, nhóm tác giả ưu tiên cho một vài phân nhánh chưa được đại diện đầy đủ trong hai tập Hiện đại và động thái của truyền thống, thí dụ như nhân học sinh thái, nhân học tâm lý, nhân học sức khỏe, cũng như ưu tiên cho vài tác giả quốc tế tuy có được mời tham gia hội thảo quốc tế ở B...