CL – Kinh tế (Economics) (63)

BROWSE BY

Item 1 - 20 [/63]

 • Authors: Dương, Anh Sơn; Nguyễn, Văn Luyện; Lê, Thị Bích Thọ (2018)

  Cuốn sách “Giáo trình luật hợp đồng thương mại quốc tế” nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biêt về pháp luật thương mại quốc tế trong lĩnh vực ký kết và thực hiện hợp đồng. Nội dung tập trung vào việc phân tích, so sánh các quy định pháp luật hợp đồng của các nước khác nhau. Cuốn sách gồm 2 phần: phần 1 đề cập đến những vấn đề chung của hợp đồng thương mại quốc tế; phần 2 phân tích, so sánh các quy định của các nước về một số hợp đồng phổ biến trong thương mại quốc tế.
 • Authors: Nhiều tác giả (2018)

  Pháp luật lao động Việt Nam ghi nhận và quán triệt một nguyên tắc quan trọng hàng đầu, nguyên tắc bảo vệ người lao động. Nguyên tắc này đòi hỏi một sự can thiệp sâu và rộng của quyền lực công vào quan hệ lao động để đảm bảo quyền lợi cho bộ phận yếu thế, người lao động, được bảo vệ đúng mực. Dù có sự thay đổi thì nguồn gốc luật lao động vẫn là luật tư với đầy đủ sự bình đẳng của các bên tham gia quan hệ. Nhóm tác giả đã tiếp cận và phân tích Luật Lao động trên cơ sở góc nhìn này, do đó trong cơ cấu giáo trình không đề cập đến quan hệ quản lý nhà nước về lao động.
 • Authors: Nguyễn, Thị Khoa; Lợi, Minh Thanh (2017)

  Quyển sách “Kế toán phần hành 1” được biên soạn trên cơ sở tập hợp các kết quả nghiên cứu của tác giả về lĩnh vực thực hành kế toán tài chính, trong đó chúng tôi thừa kế có chọn lọc kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả khác nhau. Các vấn đề được đề cập chi tiết dựa trên các văn bản pháp quy, đưa ra các tình huống minh hoạ cho phần chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính từ đơn giản đến phức tạp, từ chi tiết đến tổng hợp. Nội dung sách tập trung vào hướng dẫn thực hành công tác kế toán trong doanh nghiệp, bao gồm hướng dẫn và thực hành hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản và sổ kế toán, hệ thống Báo cáo tài chính và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
 • Authors: Huỳnh, Thị Thúy Giang; Nguyễn, Công Hòa; Nguyễn, Văn Nên (2017)

  Giáo trình “Giáo trình giới thiệu ngành kinh doanh quốc tế” được tổ chức thành 3 phần với 9 chương: Phần 1 – Nhập môn KDQT – gồm 2 chương 1 & 2, giới thiệu tổng quan về ngành KDQT và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cho sinh viên; Phần 2 – Phương pháp học tập và các kỹ năng, thái độ của cử nhân KDQT, gồm 5 chương, trình bày những phương pháp học tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng thái độ cần thiết; Phần 3 – Năng lực thực hành nghề nghiệp: Hình thành (C) – Thiết kế (D) ý tưởng KDQT, gồm 2 chương, hướng dẫn sinh viên thực hành trải nghiệm với tìm ý tưởng và lập kế hoạch kinh doanh ở mức độ đơn giản.
 • Authors: Huỳnh, Thị Thúy Giang; Chung, Từ Bảo Như (2017)

  Hoạt động quản trị chuỗi cung ứng ngày càng được quan tâm tại Việt Nam và trên thế giới. Chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong kết nối với các bên liên quan trong hoạt động cung ứng. Từ đó cho thấy sự cần thiết trong việc nghiên cứu và biên soạn giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng trong thời điểm này. Giáo trình được biên soạn dựa trên sự tham khảo nghiêm túc và có hệ thống kiến thức từ những tài liệu liên quan. Sau đó tổng hợp những kiến thức, nội dung cần thiết để đưa vào giảng dạy và đào tạo cho sinh viên Khoa Kinh tế Đối ngoại – Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM.
 • Authors: Bùi, Thị Hằng Nga; Lê, Thị Diễm; Huỳnh, Văn Hưng (2018)

  Với mục đích phục vụ trực tiếp cho môn học Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ trong chương trình giảng dạy cho sinh viên tại trường nên nội dung “Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ - Quy định và tình huống” được trình bày bám sát theo đề cương môn học. Nội dung sách được tập trung, nhấn mạnh vào các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại của thương nhân. Từ đó, giúp sinh viên nhận diện rõ hơn các vấn đề pháp lý có liên quan đối với từng hoạt động thương mại cụ thể theo quy định của pháp luật cũng như hình thành kỹ năng giải quyết các tranh chấp phát sinh.
 • Authors: Nhiều tác giả (2018)

  Nhằm giúp cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nắm được và vận dụng một cách hiệu quả các quy định của pháp luật về quản trị công trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động của mình, chúng tôi đã biên soạn tài liệu này bằng cả tâm huyết của mình. Quyển sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên tại các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực kinh tế luật; các thẩm phán, luật sư khi tham gia giải quyết các tranh chấp giữa công ty niêm yết với cổ đông, giữa công ty niêm yết với người quản lý công ty hoặc tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty niêm yết với nhau. Quyển sách cung cấp cho người đọc những vấn đề lý lu...
 • Authors: Nhiều tác giả (2017)

  Nhằm giúp cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nắm được và vận dụng một cách hiệu quả các quy định của pháp luật về quản trị công trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động của mình, chúng tôi đã biên soạn tài liệu này bằng cả tâm huyết của mình. Quyển sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên tại các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực kinh tế luật; các thẩm phán, luật sư khi tham gia giải quyết các tranh chấp giữa công ty niêm yết với cổ đông, giữa công ty niêm yết với người quản lý công ty hoặc tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty niêm yết với nhau. Quyển sách cung cấp cho người đọc những vấn đề lý lu...
 • Authors: Bùi, Thị Hằng Nga; Trương, Trọng Hiểu; Giản, Thị Lê Na (2017)

  Cuốn sách “ Pháp luật doanh nghiệp: quy định và tình huống” được biên soạn với mục đích góp phần hình thành nên kho tài liệu tham khảo, sử dụng trong học tập và giảng dạy các môn học về pháp luật doanh nghiệp tại các trường đại học. Nhằm giúp người học có thể nắm bắt vấn đề cũng có thể tiếp xúc với thực tiễn pháp lý doanh nghiệp, nhóm tác giả đã cố gắng sưu tầm và biên soạn nhiều tình huống pháp lý. Ngoài những tình huống giả định những thực tiễn phát sinh, khá nhiều tình huống trong cuốn sách được xây dựng trên cơ sở nội dung các bản án được ban hành bởi các cấp toà. Về cấu trúc cuốn sách, đối với một chủ điểm pháp lý, nhóm tác giả sắp đặt các tình huống lên trước, vì vậy, bạn đọc sa...
 • Authors: Lê, Hải Nam; Nguyễn, Hồ Minh Đức; Nguyễn, Quang Hưng (2017)

  Quyển sách “Mạng máy tính và bảo mật” dành cho sinh viên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Thương mại Điện tử với môn học Mạng máy tính; làm nền tảng để học môn tiếp theo là An toàn và bảo mật hệ thống thông tin/ thương mại điện tử và một số môn học khác có liên quan tới mạng máy tính. Ngoài ra, những sinh viên các khối ngành Kinh tế - Luật khác đều có thể đọc và hiểu tài liệu này.
 • Authors: Bùi, Thị Hằng Nga; Trương, Trọng Hiểu; Giản, Thị Lê Na (2018)

  Cuốn sách “ Pháp luật doanh nghiệp: quy định và tình huống” được biên soạn với mục đích góp phần hình thành nên kho tài liệu tham khảo, sử dụng trong học tập và giảng dạy các môn học về pháp luật doanh nghiệp tại các trường đại học. Nhằm giúp người học có thể nắm bắt vấn đề cũng có thể tiếp xúc với thực tiễn pháp lý doanh nghiệp, nhóm tác giả đã cố gắng sưu tầm và biên soạn nhiều tình huống pháp lý. Ngoài những tình huống giả định những thực tiễn phát sinh, khá nhiều tình huống trong cuốn sách được xây dựng trên cơ sở nội dung các bản án được ban hành bởi các cấp toà. Về cấu trúc cuốn sách, đối với một chủ điểm pháp lý, nhóm tác giả sắp đặt các tình huống lên trước, vì vậy, bạn đọc sa...
 • Authors: Nhiều tác giả (2017)

  Mục tiêu của tài liệu này cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về khách hàng và hành vi tiêu dùng cho người học, cho những người khởi nghiệp. Hiểu được hành vi tiêu dùng của khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định thành công của một sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng hay trải nghiệm khi ra thị trường. Trong mỗi chương, ngoài lý thuyết, những ví dụ thực tế sẽ được trình bày để làm rõ nội dung liên quan. Cuối mỗi chương là những câu hỏi giúp độc giả nắm bắt những ý chính của chương và gợi ý những tài liệu mà theo tác giả cuốn sách là không nên bỏ qua.
 • Authors: Hoàng, Công Gia Khánh; Hoàng, Trung Nghĩa (2018)

  Nhằm tạo thuận lợi cho các nhà quản trị ngân hàng, các học viên cao học, sinh viên trong việc nắm bắt một cách hệ thống, đầy đủ về Basel, nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn quyển sách chuyên khảo “Hiệp ước Basel: Từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam". Cuốn sách được chia làm hai nội dung chính: thứ nhất, hệ thống hoá đầy đủ và chi tiết nhất các quy định từ Basel I đến Basel III cùng với đánh giá, nhận định về quá trình triển khai; thứ hai, các quy định thực tế tại Việt Nam và đánh giá mức độ đáp ứng của các quy định này với tiêu chuẩn Basel II và Basel III cùng các đề xuất về lộ trình triển khai áp dụng ở Việt Nam.
 • Authors: Phạm, Đức Chính; Trần, Thị Thu Trang (2017)

  Tài liệu được biên soạn nhằm xác định những tác động và hậu quả của bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ của tài liệu nhằm xác định những nguyên nhân, phân tích ảnh hưởng các quan hệ thị trường do bất đối xứng thông tin trong suốt giai đoạn từ khi hình thành thị trường đến hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần bổ sung một số điều khoản trong quy định của pháp luật Việt Nam, khắc phục và hạn chế tình trạng bất đối xứng thông tin trên thị trường. Mục tiêu của nhóm tác giả không đặt ra việc nghiên cứu cho toàn bộ thị trường mà chỉ giới hạn một trong nhiều giải pháp khắc phục tình trạng bất đối xứng thông t...
 • Authors: Nhiều tác giả (2018)

  Nghiên cứu về vùng kinh tế và liên kết vùng kinh tế, trên thế giới và Việt Nam đã có khá nhiều các công trình được tiếp cận ở các giác độ và nội dung khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu về liên kết kinh tế vùng tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đến nay vẫn còn nhiều khoảng trống. Trong quyển sách này, tác giả đã tiếp thu và thừa kế các nghiên cứu trước, cập nhật thêm những lý thuyết mới, nghiên cứu thực tế tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kết cấu cuốn sách gồm: Mở đầu, 4 chương và kết luận. Cụ thể 4 chương như sau: Cơ sở lý thuyết liên kết vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Tổng quan Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và quá trình hình thành liên kết kinh tế vùng, Thực trạng li...
 • Authors: Bùi, Thị Hằng Nga; Bạch, Thị Nhã Nam (2018)

  Các quy định của pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm khá phức tạp và không loại trừ các quy định mang tính chất kỹ thuật, tính toán. Để giúp người học nắm rõ và vận dụng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, giáo trình "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm : bài tập & tình huống" đã được biên soạn. Với mục đích phục vụ trực tiếp cho môn học Pháp luật kinh doanh bảo hiểm đang được giảng dạy trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, nên nội dung sách được trình bày theo đúng trình tự và yêu cầu của đề cương và chuẩn đầu ra của môn học. Giáo trình được tập trung nhiều vào phần câu hỏi tình huống, tình huống được xây dựng dựa trên tranh chấp có thật d...
 • Authors: Trần, Thị Thu Ngân (2018)

  "Tài liệu học tập pháp luật về kế toán kiểm toán" được biên soạn dựa trên các quy định về pháp luật về kế toán và kiểm toán, phù hợp với đặc điểm của người học là các sinh viên ngành luật. Ngoài ra, tài liệu học tập này cũng có ý nghĩa tham khảo với các sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Cách trình bày của tài liệu dễ hiểu, đơn giản và được phân tích các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Tài liệu học tập với các nội dung chính yếu được sắp xếp theo trình tự nội dung của môn học Pháp luật về Kế toán – Kiểm toán, gồm hai phần, phần A – pháp luật về kế toán và phần B – pháp luật về kiểm toán. Trong mỗi phần có 4 chương, sau mỗi chương có câu hỏi ôn tập gồm câu hỏi tự luậ...
 • Authors: Lê, Hoành Sử; Hồ, Trung Thành (2017)

  Giáo trình “Phát triển ứng dụng di động cơ bản” cung cấp các kiến thức về lập trình cơ bản cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java vào việc triển khai các dự án trên thiết bị Android. Với lượng lý thuyết và danh sách bài tập phong phú giúp độc giả có thể hiểu sâu lý thuyết và áp dụng triển khai được các dự án thực tế trên di động.
 • Authors: Trần, Thị Lệ Thu (2018)

  Quyển sách này được tác giả biên soạn và tổng hợp dựa trên cơ sở các giáo trình, tài liệu môn học Luật Hành chính đang được giảng dạy ở một số trường Đại học có đào tạo chuyên ngành Luật tại Việt Nam hiện nay. Mục đích của việc biên soạn quyển sách là nhằm cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản nhất về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cưỡng chế hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính để từ các nền tảng kiến thức này giúp người học biết cách vận dụng và xử lý những tình huống trong thực tiễn.
 • Authors: Nhiều tác giả (2018)

  Sách được biên soạn để hỗ trợ cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý học môn “Kế toán tài chính”. Mỗi chương bao gồm câu hỏi ôn tập chương, câu hỏi vận dụng tình huống mang tính thực tế, bài tập có bài giải và các bài tập cho sinh viên tự làm. Các bài tập cho sinh viên tự làm được biên soạn và sắp xếp từ dễ đến khó. Qua những bài tập này, sinh viên có thể thực hành, hệ thống hoá kiến thức và mở rộng sự hiểu biết của mình về các nội dung đã trình bày trong lý thuyết môn học “Kế toán tài chính”.