Sự phân tích đường nét: là một nghệ sỹ theo phong cách tổng hợp, Diana Cooper đã sử dụng các chất liệu thủ công tạo nên những hình, mảng kỷ hà một cách táo bạo, nhưng cũng rất vui nhộn, mang phần nào tính chất tự do của chủ nghĩa Orwellian