Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDuy Đức [Người dịch]-
dc.contributor.authorBuchler, Sandra-
dc.contributor.authorSmith, Kiah-
dc.contributor.authorLawrence, Geoffrey-
dc.date.accessioned2012-05-03T06:32:46Z-
dc.date.available2012-05-03T06:32:46Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/123456789/4368-
dc.description.abstractNhững hình thái mới của sự sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm đã gây ra sự gia tăng mối lo ngại của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm. Nghiên cứu này dựa trên những số liệu từ một cuộc điều tra quốc gai tại Australia nhằm đánh giá xem liệu nhận thức người tiêu dùng đối với những loại rủi ro thực phẩm có khác nhau tùy theo những nhân tố nhân khẩu học hay không. Nghiên cứu này có 2 trọng tâm chính: Những người quan tâm đến những rủi ro thực phẩm mới và những người quan tâm đến những rủi ro thực phẩm truyền thống. Đầu tiên, chúng tôi điều tra thái độ và sự quan tâm đối với chất phụ gia thực phẩm và quy định về thực phẩm, được đặc trưng bởi những rủi ro mới liên quan tới hóa chất, thuốc trừ sâu và các chất phụ gia, cũng như công nghiệp bảo vệ và những vấn đề của quy định đối với những nhân tố hiện đại này. Thứ hai, chúng tôi xem xét những loại rủi ro mang tính truyền thống hơn, liên quan tới sự nhiễm bẩn thực phẩm, như sự hư hỏng và quá hạn sử dụng. Nghiên cứu của chúng tôi gợi ra rằng nếu sự rủi ro trong câu hỏi là truyền thống, có thể ngăn ngừa được và cần có những kiến thức rõ ràng để tránh các rủi ro đó, thì những người có thu nhập dưới $25.000 mỗi năm, những người chưa hoàn thành trung học phổ thông và những người theo đạo có xu hướng quan tâm nhiều hơn. Ngược lại, nếu như sự rủi ro là hiện đại, ảnh hưởng tới mọi người một cách đồng đều, và sự ảnh hưởng không hiển nhiên hoặc ngay lập tức, thì phụ nữ, những người có học thức cao và những người già có xu hướng quan tâm nhiều hơn. Bài báo này ủng hộ những nghiên cứu trước đó mà đã chỉ ra rằng các nhóm khác nhau trong xã hội hiểu và có phản ứng khác nhau đối với an toàn rủi ro thực phẩm.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofseriesJournal of Sociology (The Journal of the Australian Sociological Association), 46:4;pp. 353-375-
dc.subjectAustraliaen_US
dc.subjectNhân khẩu họcen_US
dc.subjectAn toàn thực phẩmen_US
dc.subjectRủi ro hiện đạien_US
dc.subjectRủi ro thực phẩmen_US
dc.subjectRủi ro truyền thốngen_US
dc.titleRủi ro thực phẩm, cũ và mới: Những đặc trưng nhân khẩu học và nhận thức về các chất phụ gia thực phẩm, quy định và sự nhiễm bẩn ở Australia = Food risks, old and new: Demographic characteristics and perception of food additives, regulation and contamination in Australiaen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections
CL - JDP (Journal Donation Project)


  • 2011-2food ....pdf
    • Size : 326,54 kB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :