Bối cảnh đất nước và công việc gia đình của vợ và chồng tại 34 quốc gia = National context and spouses' housework in 34 countries