1056044ABSTRACTS VIEWS

144688VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [3805 - 3824] / 3880
 • Authors: Phạm, Thị Thúy Nguyệt.;  Advisor: Trần, Ngọc Thêm (2014)

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án có ba chương. Chương thứ nhất trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến Internet, xã hội Internet và văn hoá Internet, định vị Internet trên hệ toạ độ ba chiều Chủ thể - Không gian - Thời gian. Chương hai tập trung nhận diện và phân tích mối quan hệ và tương tác giữa xã hội Internet với văn hoá Việt Nam thông qua một phân tích hệ thống về tiểu văn hoá Internet Việt Nam và lập danh sách các thế đối lập văn hoá giữa xã hội Internet với văn hoá Việt Nam. Chương ba nhận diện và phân tích các biến đổi văn hoá Việt diễn ra trên ba bình diện: văn hoá cá nhân, văn hoá cộng đồng và văn hoá gia đình.
 • Authors: Stephens, Mark (2010)

  Phát triển kinh tế của Trung Quốc thường được tương phản với sự phát triển của các nền kinh tế chuyển đổi ở Châu Âu, nhưng những nhà hàn lâm đã tránh né việc đưa ra những so sánh trực tiếp về cải cách nhà ở trong hai hệ thống này. Nghiên cứu này làm đầy khoảng trống đó với việc đưa ra những so sánh trực tiếp. Áp dụng mô hình nhà ở thị trường được ủng hộ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) làm khung phân tích, nó tìm ra rằng việc tư nhân hóa nhà ở sâu sắc ở Trung Quốc được hỗ trợ bởi một hệ thống quyền sở hữu nhà ở đô thị và thị trường thế chấp nhà ở ngày càng phát triển. Mặc dù Trung Quốc có khung thể chế khác biệt, các quốc gia châu Âu đang trong giai đoạn chuyển mình cũng có rất nhiều sự đa...
 • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Sang-Jin, Han; Young-Hee, Shim (2010)

  Mục đích của bài viết này là đánh giá một cách phê phán việc khái niệm hiên đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, do Beck và Grande đề xuất, phù hợp ở mức độ nào cho Đông Á. Các khái niệm như động lực, các chiều cạnh cấu trúc chủ quan đối diện với các chiều cạnh quyết định-văn hóa, các khía cạnh cấp tiến và thiếu hụt của hiện đại, các nhân tố hút và đẩy, được sử dụng để làm rõ những điều kiện cơ bản của sự chuyển thể lịch sử này. Sử dụng các khái niệm này, bài viết đưa ra các khẳng định sau đây: 1) Hiện đại thứ hai và hiện đại hóa phản ánh, như một xu hướng toàn cầu, tác động tới Đông Á cũng sâu sắc như đối với phương Tây, đặc biệt, khi chúng ta nhận thấy điều này trong sự chuyển thể ...
 • Authors: Tô Anh Dũng, Anh Dũng; Huỳnh, Minh Trí (2005)

  Giáo trình XÁC SUẤT THỐNG KÊ là một trong các giáo trình quan trọng của đào tạo bậc đại học. Với mục đích xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên, giáo trình đã sử dụng nhiều ví dụ minh họa để giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt các khái niệm, vấn đề. Giáo trình này được dùng kèm với giáo trình điện tử trên đĩa CD trong đó có thêm phần trình bày của giảng viên, nhằm phục vụ việc giảng dạy môn XÁC SUẤT THỐNG KÊ qua mạng tin học viễn thông. Tuy đã rất cố gắng trong công tác biên soạn, nhưng do lần đầu xuất bản và ...
 • Authors: Châu, Nguyễn Xuân Quang TS. (2015)

  Nghiên cứu này sẽ phân tích đánh giá nguy cơ ngập lụt lưu vực Kênh Tân Hóa – Lò Gốm theo các kịch bản khác nhau. Dựa trên kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất phối hợp các giải pháp kiểm soát ngập lụt bền vững cho lưu vực cũng như tiến độ đầu tư bổ sung các giải pháp giảm nhẹ ngập lụt trong tương lai nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Ngoài ra đề tài cũng đề xuất xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định nhằm giúp các nhà quản lý trong công tác ra quyết định.