1056155ABSTRACTS VIEWS

144704VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [3685 - 3704] / 3880
 • Authors: Mai, Văn Tỉnh (2019)

  Tuyên bố Giáo dục mở (2007) tại Cape Town, Nam Phi đã chỉ ra rằng chúng ta đang trên đỉnh của cuộc cách mạng toàn cầu về dạy và học, nơi mà các nhà giáo dục trên toàn thế giới đang phát triển nguồn tài nguyên giáo dục rộng lớn trên Internet, mở và miễn phí truy cập cho tất cả mọi người. Có thể nói Giáo dục mở được xây dựng trên sự hội tụ lồng ghép và phát triển của nguồn mở, truy cập mở và khoa học mở; và cũng là biểu tượng của tập hợp các thay đổi chính trị và kinh tế rộng lớn hơn báo hiệu về “sản xuất xã hội” như một khía cạnh của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Mục đích của bài viết này là bước đầu làm rõ một vài cơ sở lý luận cũng như thực tiễn triển khai Giáo dục mở bằng việc ...
 • Authors: Owusu, George (2009)

  Ghana, cũng như nhiều quốc gia khác ở tiểu vùng Saharan Châu Phi, hiện chưa có một chiến lược phát triển vùng rõ ràng, nhất quán. Phát triển vùng đã diễn ra khá mạnh mẽ song vẫn chưa được kiểm soát. Chính sách phân quyền được Ghana áp dụng 1988 chủ yếu tập trung vào các thị trấn nhỏ. Việc áp dụng Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và các chiến lược xóa đói giảm nghèo cụ thể của quốc gia cần được sự ưu tiên phối hợp của nhà nước đối với các thị trấn nhỏ. Phân phối và cung cấp dịch vụ qua các thị trấn nhỏ là nhân tố cần thiết đối với mọi chiến lược phát triển vùng và xóa đói giảm nghèo.
 • Authors: Nguyễn, Võ Hoàng Mai.;  Advisor: Lê, Trọng Ân. (2020)

  Luận án đã đề ra những phương hướng cơ bản nhằm phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh là: 1). Phát triển giáo dục và đào tạo thực sự trở thành nền tảng và động lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh; 2). Phát huy vai trò giáo dục và đào tạo đối với qúa trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; 3). Phát huy vai trò giáo dục và đào tạo đối với qúa trình công nghiệp hóa trên cơ sở đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh của Thành phố Hồ Chí. Từ đó, tác giả luận án đã đề xuất bốn giải pháp chủ yếu để thực ...
 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Trọng Ân (2020)

  Nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đông Nam Bộ, phía Tây giáp với thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước; với diện tích 5.903.940 km2, chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ; có đường bộ, đường thủy và đường không giao thông thuận tiện tới các vùng trong nước; với nguồn lao động dồi dào, cần cù, năng động và sáng tạo; và cũng là một trong những khu kinh tế năng động nhất cả nước; nơi hội tụ và giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các vùng trong nước cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới; vì thế, sự phát triển kinh tế - xã hội...
 • Authors: Đậu, Mạnh Hoàn (2019)

  Tài nguyên giáo dục mở ra đời và phát triển trên cơ sở mục đích chính là sản xuất ra tài nguyên để phục vụ giáo dục, qua đó người học tăng cường học tập, đặc biệt là hình thức tự học, tự nghiên cứu để phát triển khả năng cá nhân cũng như các sản phẩm xã hội. Thành phần chính của tài nguyên giáo dục mở là nội dung giáo dục, hoạt động cần thiết là người hướng dẫn cung cấp nội dung đó và đồng ý làm cho nó được tự do và công khai trong quá trình sử dụng. Giáo viên chính là công cụ tốt nhất sử dụng và phát triển có hiệu quả các công nghệ mới nổi như OER để giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Trong tương lai OER sẽ là phương tiện để giúp mọi người trên toàn cầu đạt được những ki...
 • Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn.;  Advisor: Nguyễn, Văn Lịch (2016)

  Luận án được thực hiện theo hướng tiếp cận địa văn hóa, sử văn hóa và vận dụng phương pháp điền dã dân tộc học, phỏng vấn sâu, khảo sát tư liệu, nghiên cứu sử học, so sánh văn hóa, phương pháp đa ngành. Dựa trên thông tin khảo sát thực tế tại khu vực Yogyakarta và Surakarta cùng với nguồn tư liệu thu thập được, chúng tôi khái quát quá trình Islam giáo du nhập và phát triển ở Java, lịch sử nghệ thuật Java, phân tích các ảnh hưởng của Islam giáo đến các loại hình nghệ thuật Java nhằm xác định vai trò của Islam giáo trong văn hóa nghệ thuật của người Java, Indonesia. Trong Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án xác lập khung lý thuyết nghiên cứu và xác định hệ tọa độ (bao gồm k...
 • Authors: Bauer, Steffen; C. Stringer, Lindsay (2009)

  Sa mạc hóa là vấn đè được quan tâm trong cả khoa học môi trường và sự phát triển. Trong bài báo này, chúng tôi chủ yếu đề cập đến mối quan hệ giữa vấn đề khoa học và chính sách trong các công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), và cơ quan trợ giúp - Ủy ban khoa học và công nghệ. Chúng tôi cho rằng những tác động còn hạn chế của UNCCD trong việc chống lại quá trình sa mạc hóa có thể do nhiều tác nhân khác nhau, trong đó một phần quan trọng là không có sự tương tích giữa vấn đề chính trị và các khoa học. Trên thực tế, một bộ phận lớn các ý kiến khoa học quốc tế có thể giúp thúc đẩy việc thực thi những quy định của công ước trên thục tiễn; nhưng những hạn chế về thể chế và cơ ...
 • Authors: Nguyễn, Thị Tri Lý;  Advisor: Nguyễn, Thanh (2021)

  Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang trở nên phổ biến, sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc lựa chọn hướng đi và giải pháp phát triển Thành phố là vấn đề sống còn, đòi hỏi nỗ lực của toàn hệ thống chính trị. Hướng đi và giải pháp thiết thực nhất là đầu tư vào khoa học và công nghệ, chủ động tìm kiếm và khai thác khả năng ứng dụng thành quả mới nhất của khoa học và công nghệ để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Song, với những tiềm lực hiện có, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, cũng như hội nhập quốc tế của Thành phố. Những hạn chế, bất cập do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên chưa huy độ...
 • Authors: Phùng, Văn Nam.;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2013)

  Luận án phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, sự vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, tại một địa phương cụ thể là vùng Đông Nam bộ. Luận án nghiên cứu những điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội và an ninh trật tự, sự tác động của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa đến quá trình quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở vùng Đông Nam Bộ. Luận án phân tích thực trạng vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vùng Đông Nam bộ, chỉ ra những thành quả,...
 • Authors: Vũ, Hoàng Toàn;  Advisor: Trương, Văn Chung.; Nguyễn, Quốc Vinh. (2018)

  Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng nhân dân giữ vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay ở Việt Nam nói chung và địa bàn Tây Nguyên nói riêng. Quá trình phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thời gian qua ở Tây Nguyên cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, công tác này vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải có một hệ thống phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp...
 • Authors: Nguyễn, Thị Ánh Nguyệt.;  Advisor: Trần, Thị Mai; Trần, Thuận (2016)

  Luận án làm sáng tỏ các chính sách của các chúa Nguyễn và triều Nguyễn (từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX) đối với các thành phần dân cư trong quá trình khẩn hoang. Những điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội vùng ĐBSCL đã đưa tới sự hình thành tầng lớp địa chủ ở đây từ nhiều bộ phận và gồm nhiều bộ phận. Vai trò và vị trí của tầng lớp này trong tương quan với các thành phần dân cư khác trong quá trình khẩn hoang, phát triển kinh tế cũng như quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc ở khu vực ĐBSCL. Cụ thể là: - Quá trình hình thành các bộ phận địa chủ qua các thời kỳ. - Vai trò tổ chức lao động khẩn hoang qua các thời kỳ. - Vai trò tổ chức lao động sản xuất nông ngh...
 • Authors: Võ, Lương Hồng Phước PGS. TS (2015)

  Với diện tích tổng cộng khoảng 75740 ha, rừng ngập mặn Cần Giờ đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh, vì thế nó được xem như là “lá phổi” của thành phố. Ngoài ra, rừng ngập mặn cũng góp phần quan trọng trong việc chống lại sự xói lở do các tác động từ biển và tạo nên sự ổn định về sinh thái cho khu vực. Các yếu tố động lực như triều, sóng, mưa và các dòng chảy trong sông và kênh rạch tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình bồi – xói trong vùng cửa sông và vùng rừng ngập mặn. Trong nghiên cứu này chú trọng đến ba nội dung chính sau: - Sự biến đổi RNM và đường bờ tại Cần Giờ - Tp. Hồ Chí Minh thông qua phân tích ảnh viễn thám đa thời gi...