1056065ABSTRACTS VIEWS

144688VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1891 - 1910] / 3880
 • Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn, ThS. (2016)

  Hiện nay, nén ảnh và video trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, sự suy giảm chất lượng ảnh và video gốc do nén gây ralà điều không thể tránh khỏi.Đề tài này trình bày các dạng suy giảm chất lượng do nén ảnh gây ra bao gồm suy giảm dạng khối, dạng vòng, dạng mosquito và dạng flicker.Các phương pháp nâng cao chất lượng ảnh và video cũng được giới thiệu khái quát.Đề tàiđề xuất phương pháp mới để nâng cáo chất lượng ảnh và video dùng bản đồ đối tượng. Đối tượng được xem xét trong đề tài này là texture.Tổng quan về bản đồ texture được đề cập. Sau đó, khái niệm mới về đạo hàm cửa sổ được giới thiệu. Bản đồ texture được xây dựng bằng cách kết hợp phương pháp Beltrami và đạo hàm cửa sổ. C...
 • Authors: Tống, Thị Hạnh;  Advisor: Ngô, Gia Lưu; Trần, Đăng Thịnh (2020)

  Trong dòng chảy hội nhập quốc tế hiện nay, cạnh tranh giữa các quốc gia thực chất là cạnh tranh về nguồn nhân lực trong khi các yếu tố khác như tài nguyên, vị trí địa lý…không còn là lợi thế. Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội đã trở thành nhiệm vụ trong tâm, giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ được xác định là quốc sách hàng đầu. Thực tiễn cho thấy, giáo dục đại học ở nước ta đang thiếu và yếu về nguồn nhân lực, chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài quá trình hội nhập, những yêu cầu của quá trình này rất khắt khe. Chính...
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (2022-03-25)

  Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long là quy hoạch vùng đầu tiên sau khi Luật Quy hoạch (2017) có hiệu lực thi hành. Phân tích Quy hoach đối chiếu với Luật chỉ ra Quy hoạch có những điểm chưa đúng với quy định của Luật, đồng thời cho thấy chất lượng quy hoạch sẽ được nâng cao nếu Luật được bổ khuyết trên một số nội dung mà bài tham luận này trình bày với Tọa đàm.
 • Authors: Đỗ, Phú Trần Tình.;  Advisor: Nguyễn, Chí Hải; Nguyễn, Văn Bảng (2010)

  Chất lượng tăng trưởng kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế trong dài hạn theo chiều sâu, trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. Thước đo chất lượng tăng trưởng kinh tế được thể hiện thông qua các chỉ tiêu: hiệu quả sử dụng các nguồn lực tăng trưởng; chỉ tiêu liên quan đến phúc lợi xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khả năng đảm bảo cơ sở hạ tầng, môi trường sinh thái trong quá trình tăng trưởng và năng lực cạnh tranh tăng trưởng. TP.HCM trong giai đoạn 1991 – 2008 đã đạt những thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế xét dưới góc độ số lượng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của thành phố giai...