1059468ABSTRACTS VIEWS

145357VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1774 - 1793] / 3889
 • Authors: Phạm, Thị Cư; Trương, Trọng Tuấn Mỹ; Lê, Minh Cường (2011)

  -
 • Authors: Phạm, Thị Cư; Trương, Trọng Tuấn Mỹ; Lê, Minh Cường (2017)

  Giáo trình “Mạch điện II” được dùng làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng từng là kỹ sư, sinh viên và những người có quan tâm trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Nội dung chính của “Mạch điện II gồm: Phân tích mạch trong miền thời gian; Phân tích mạch trong miền tần số; Đường dây dài; Mạch không tuyến tính.
 • Authors: Hoàng, Đình Chiến (2013)

  Cuốn sách này biên soạn theo đề cương môn học mới Mạch điện tử thông tin (Mạch điện tử 3) để thay thế môn Điện tử Thông tin, giảng dạy cho sinh viên Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các trường đại học khác. Nội dung cuốn sách để cập đến nguyên lý, tính toán cơ bản mạch điện tử thông tin cao tần; có cập nhật tài liệu mới, kỹ thuật công nghệ mới và kiến thức thực tế nhiều năm thiết kế, chế tạo thiết bị vô tuyến của tác giả. Từ các modul mạch này cấu tạo nên phần cứng cao tần của các hệ thống điện tử thông tin hiện đại như điện thoại di động tế bào GSM, truyền hình vệ tinh, vi ba số, VSAT, MMDS, phát thanh FM,…
 • Authors: Trần, Văn Tùng.;  Advisor: Bo-Suk Yang (2009)

  In this study, classification and regression trees (CART) and adaptive neuro-fuzzy inference systems (ANFIS) will be developed as an effective intelligent system for performing machine fault diagnosis and condition prognosis. CART is known as one of the illustrious techniques of the decision tree induction and used for the purpose of either classification or regression depending on the output variable which is categorical or numerical. CART recursively partitions the entire data into binary descendant subsets which are as homogeneous as possible with respect to the response variables. High effective omputation and reliability are the remarkable advantages of this algorithm. In the sec...
 • Authors: Wick, Adam (2006)

  C and C++ provide fast, flexible substrata for programs requiring speed or tight coupling with the operating system or hardware. Both languages have well established user and code bases, including programs still in use after decades of development. Unfortunately, with C and C++'s speed and flexibility come increased complexity, including complication in managing memory. Programs must create and destroy objects explicitly, and small mistakes in doing so can cause severe complications. In other languages, precise garbage collection solves these problems by having the computer manage the program's memory. However, until now, adding precise garbage collection to standard C programs has b...
 • Authors: Vaughan, Jason; Costello, Kristen (2011-06)

  The University of Nevada, Las Vegas (UNLV) University Libraries has hosted and. Managed a shared integrated library system (ILS) since 1989. The system and the number of partner libraries sharing the system has grown significantly over the past two decades. Spurred by the level of involvement and support contributed by the host institution, the author administered a comprehensive survey to current Innovative Interfaces libraries. Research findings are combined with a description of UNLV’s local practices to provide substantial insights into shared funding, support, and management activities associated with shared systems.
 • Authors: Quản, Thành Thơ (2021)

  Nội dung chính của tài liệu “Mạng nơ-ron nhân tạo: từ hồi quy đến học sâu” xoay quanh chủ đề kiến trúc và các loại mạng nơ-ron khác nhau. Khởi đầu sách là sự giới thiệu về mạng nơ-ron, cơ chế hoạt động của một nút nơ-ron dưới góc nhìn hồi quy logistic cho đến mạng nơ-ron đa tầng. Tiếp đó, các kiến trúc mạng học sâu phổ biến bao gồm mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) và mạng nơ-rơn truy hồi (Recurrent Neural Network – RNN). Sách cũng trình bày sự ứng dụng của học sâu trong hai bài toán kinh điển của lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm mô hình nhúng từ và xây dựng mô hình ngôn ngữ.
 • Authors: Bainbridge, Shannon Amber (2006)

  Pre-eclampsia (PE) is a disorder of pregnancy affecting 5-7% of all pregnancies, characterized by maternal hypertension and proteinuria. Interestingly, women who smoke cigarettes throughout gestation are 33% less likely to develop this disorder than non-smoking women. The specific mechanisms through which cigarettes confer protection from PE are unknown; however the reduced risk for PE has been strictly associated with the combustible products of tobacco. It is postulated that carbon monoxide (CO), a major component of cigarette smoke, may play a vital role in this association as CO has been shown to possess several regulatory and cytoprotective properties. The enzyme responsible for ...
 • Authors: Wang, Hao (2006)

  Mechanistic and phenomenological models and careful parameter estimations are presented through both aquatic and terrestrial ecosystems. The stoichiometric modeling of the bacteria-algae lake system is relatively new, while the lemming population cycle has attracted the attention of several generations of theoretical and experimental biologists and continues to be an issue of controversy. Bacteria-algae interaction in epilimnion is modeled with explicit consideration of carbon (energy) and phosphorus (nutrient). Global qualitative analysis and bifurcation diagrams of this model are presented. Competition of bacterial strains are modeled to examine Nishimura's hypothesis that in sever...
 • Authors: Liu, Yifan (2006)

  Ever since September 11th'attack, homeland security has been a major concern for the US government and people. In this thesis, we illustrate how the knowledge in differential equations, linear algebra, numerical analysis, stochastic processes, probability and statistics, combined with the methodology of operations research, can be employed to build mathematical models and to infer some suggestions for homeland security issues. The thesis is composed of two parts, each of which deals with a concrete topic in homeland security. Part One is about a bioterror attack in the food supply chain, which is one of the greatest threats to humans. We first consider a deliberate release of botulin...
 • Authors: Huỳnh, Việt Khánh;  Advisor: Bùi, Xuân Hải; Mai, Hoàng Biên (2021)

  Trong luận án, chúng tôi khảo sát tính chất của các nhóm con tối đại trong nhóm tuyến tính tổng quát trên một vành chia. Hơn nữa, chúng tôi cũng nghiên cứu tính chất của các nhóm con tối đại trong một nhóm con gần á chuẩn tắc của nhóm tuyến tính tổng quát này. Nội dung chính của Chương 1 là giới thiệu một số lớp vành chia sẽ được sử dụng về sau. Chúng tôi cũng tóm tắt về mối liên hệ giữa các lớp vành chia này. Phần sau của Chương 1, chúng tôi tập trung vào xem xét cấu trúc đại số của các nhóm con trong vành chia hữu hạn địa phương yếu. Trong Chương 2, chúng tôi tập trung vào khảo sát sự tồn tại của một nhóm con tự do không giao hoán trong nhóm con tối đại của một nhóm con gần á ch...
 • Authors: Bùi, Hữu Phú, TS. (2015)

  Trong những năm qua, hiện đại hóa cho an ninh quốc phòng đang là một trong những mục tiêu trọng tâm của đất nước. Các bước tập luyện trong quân đội là rất cần thiết cấp bách diễn ra hàng ngày để sẵn sàng chiến đấu khi có mệnh lệnh. Một trong những trang thiết bị không thể thiếu trong tập luyện của quân đội chính là bia bắn. Cho đến bây giờ tất cả các đơn vị quan đội đều sử dụng các loại bia bằn bằng nhôm truyền thống. Khi bắn viên đạn sẽ xuyên qua miếng nhôm này và bia sẽ bị hư hỏng sau vài lần bắn. Điều này gây ra những bất tiện cho người sử dụng. Ngoài ra, việc đọc kết quả tập bắn cũng rất thủ công và thời gian. Chính vì lý do đó, trường sỹ quan thông tin đặt hàng chúng tôi ...
 • Authors: Trần, Quang Hiền (2014)

  Nội dung cuốn sách “Máy và thiết bị Xây dựng” của tác giả Trần Quang Hiền đã đề cập đầy đủ các máy và thiết bị xây dựng đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta và trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay. Tác giả đã chứng minh đầy đủ, rõ ràng các công thức thuộc tính năng kỹ thuật của máy và thiết bị. Chỉ dẫn cụ thể điều kiện ứng dụng trong thực tế của từng máy và thiết bị. Để thuận lợi cho việc học của sinh viên, cũng như việc tham khảo của các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật, các cán bộ nghiên cứu, tác giả đã trình bày thêm một số ví dụ cụ thể, phù hợp với thực tế. Cuốn sách được viết bằng từ ngữ khoa học nhưng rất phổ thông, thuật lợi cho người đọc nắm bắt nội dung nhanh và chính xác, g...
 • Authors: Trần, Quang Hiền (2014)

  Nội dung cuốn sách Máy và thiết bị Xây dụng cua tác giả Trần Quang Hiền đã đề cập đầy đủ các máy và thiết bị xây dựng đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta và trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay. Tác giả đã chứng minh đầy đủ, rõ ràng các công thức thuộc tính năng kỹ thuật của máy và thiết bị. Chỉ dẫn cụ thể điều kiện ứng dụng trong thực tế của từng máy và thiết bị. Để thuận lợi cho việc học của sinh viên, cũng như việc tham khảo của các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật, các cán bộ nghiên cứu, tác giả đã trình bày thêm một số ví dụ cụ thể, phù hợp với thực tế. Cuốn sách được viết bằng từ ngữ khoa học nhưng rất phổ thông, thuật lợi cho người đọc nắm bắt nội dung nhanh và chính xác, giú...
 • Authors: Lưu, Trường Văn.;  Advisor: Soo-Yong Kim (2009)

  The major objective of this research is to describe how the BSC and trength-Weakness-Opportunity -Thread (SWOT) matrix can be used to formulate the business strategies and to measure the strategic performance of construction. Angiang Construction Enterprise (ACE) is selected as a case study to measure the strategic performance. An applicable simulation model of a construction enterprise was built using system dynamics methodology. The DBSC model was calibrated to a construction enterprise to measure the strategic performance and to formulate and evaluate practical policies to improve its performance. In order to considerably improve performance, some integrated policies combining the ...
 • Authors: Yu, Piyong (2006)

  Fiber reinforced polymer (FRP) systems have demonstrated to be effective for the retrofitting of masonry walls and reinforced concrete (RC) members. Prestressing of the FRP can further improve the serviceability and capacity of the strengthened elements. This dissertation presents the development of one mechanical device to prestress glass FRP (GFRP) bars and another device to prestress carbon FRP (CFRP) sheets and their applications for the retrofit of unreinforced masonry (URM) walls and RC beams. For the GFRP bar system, the bars are installed in grooves of the URM walls with near surface mounted (NSM) technique and then post-tensioned with the hand-held device to partially close ...