1056098ABSTRACTS VIEWS

144695VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [768 - 787] / 3880
 • Authors: Phạm, Thanh Hải; Bùi, Xuân Phương; Trần, Hữu Côi; .... (2021-04)

  Chó H’mông cộc đuôi là giống chó bản địa, phân bố ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, sở hữu nhiều đặc tính quý như thông minh, nhanh nhẹn, có thể lực tốt, khả năng thích nghi với điều kiện môi trường tốt, thân thiện với con người và đặc biệt chúng có khả năng thực hiện nghiệp vụ. Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền của giống chó H’mông cộc đuôi trên cơ sở giải trình tự nucleotide vùng siêu biến thứ nhất (HV1) trong vùng D-loop thuộc hệ gen ty thể của 45 mẫu thu ngẫu nhiên tại hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai cho thấy chó H’mông cộc đuôi có mức độ đa dạng di truyền cao: Chỉ số đa dạng nucleotide (Pi = 0,00801), đa dạng haplotype (Hd = 0,96162) và số nucleotide khác biệt trung bình (Kt = 5,18...
 • Authors: Đặng, Phan Hiền; Nguyễn, Minh Đức; Nguyễn, Phan Lan Hồng; .... (2021-04)

  Vên vên (Anisoptera costata Korth) là loài phân bố rộng ở rừng nhiệt đới Đông Nam Bộ và Tây Nguyên và đang bị đe dọa ở cả 2 mức độ Quốc gia và Toàn cầu. Để bảo tồn và phát triển bền vững loài Vên vên ở Việt Nam, chúng tôi đã phân tích đa dạng di truyền của loài này tại rừng phòng hộ Tân Phú tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở 8 cặp chỉ thị sinh học microsatellite từ 64 cây thuộc 3 quần thể khác nhau (Thác Mai, Miếu Cô Năm và Bầu Nước). Kết quả phân tích đã chỉ ra đa dạng di truyền của cả 3 quần thể đều ở mức trung bình. Hệ số gen dị hợp tử quan sát và kỳ vọng tương ứng là 0,242 và 0,269. Đa dạng di truyền thấp được tìm thấy ở quần thể Miếu Cô Năm (Hệ số gen dị hợp tử quan sát và kỳ vọng là 0,14...
 • Authors: Bùi, Thị Minh Thùy;  Advisor: Lê, Trung Hoa (2019)

  Những nghiên cứu về tiếng Việt lịch sử đã có từ lâu. Các nhà Việt ngữ học đã nghiên cứu tiếng Việt lịch sử trên nhiều bình diện, ở nhiều giai đoạn và nhiều cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu đầy đủ về lịch sử Việt ngữ học là một vấn đề cần thiết mà các nhà Việt ngữ học mong ước, vì nó vượt quá khả năng của một cá nhân. Đáp ứng lại mong ước trên, luận án này muốn đóng góp thêm vào việc nghiên cứu tiếng Việt lịch sử - tiếng Việt thế kỷ XVII. Tiếng Việt thế kỷ XVII được nghiên cứu nhiều hơn, sâu hơn, dễ dàng hơn là do có được nguồn cứ liệu là cuốn Từ điển Annam - Lusitan - Latinh (Từ điển ALL) của Alexandre de Rhodes được xuất bản ở Roma năm 1651. Có tác giả đã dùng từ điển này để n...
 • Authors: Lê, Thị Như Quỳnh. (2018)

  Luận án gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Hành vi ngôn ngữ, tương tác hội thoại và cấu trúc của lời dẫn chương trình truyền hình Chương 3: Lỗi giao tiếp và thủ pháp nghệ thuật của lời dẫn chương trình truyền hình. Chương 1, về cơ bản, có tính chất điểm lại những vấn đề chung của lý thuyết báo chí truyền hình, lý thuyết lời dẫn chương trình truyền hình, lý thuyết giao tiếp và lý thuyết ngữ dụng. Chương 2 bàn về ba phương diện quan trọng nhất của lời dẫn chương trình truyền hình từ góc độ dụng học là hành vi ngôn ngữ, tương tác hội thoại và cấu trúc diễn ngôn lời dẫn. Trong chương này, luận án tập trung khảo sát, phân tích để tìm ra những điểm khác biệt của ...
 • Authors: Huỳnh, Lê Chi Hải;  Advisor: Trần, Thủy Vịnh; Huỳnh, Bá Lân (2021)

  Nghiên cứu địa danh tỉnh Khánh Hòa trên các mặt: đặc điểm cấu tạo, phương thức định danh, đặc điểm ngữ nghĩa và sắc thái văn hóa địa phương của địa danh tỉnh Khánh Hòa. Luận án thống kê, mô tả và phân tích các cứ liệu để rút ra những nhận xét về mặt cấu tạo, phương thức định danh, nguồn gốc và ý nghĩa của các yếu tố cấu tạo nên địa danh ở tỉnh Khánh Hòa. Luận án góp phần làm phong phú thêm những kiến thức địa danh học; đồng thời cung cấp bức tranh toàn cảnh về địa danh và những thông tin về các lĩnh vực địa lí, kinh tế - xã hội, lịch sử, dân cư và văn hóa của vùng đất Khánh Hòa.
 • Authors: Đặng, Thị Bảo Dung;  Advisor: Trịnh, Sâm; Nguyễn, Văn Nở (2021)

  Áp dụng các khung lý thuyết về liên kết của Halliday và Hasan (1976) và ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday (2004), luận án đã tiến hành phân tích đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn chính luận (DNCL) tiếng Việt về bố cục, bước thoại, liên kết, ẩn dụ ngữ pháp và một số trường từ vựng nổi bật. Tương tự, LA tiếp tục khảo sát, miêu tả một số vấn đề đã xác định trong DNCL tiếng Anh-Mỹ. Từ đó luận án chỉ ra sự tương đồng và khác biệt về một số phương diện trong hai hệ thống diễn ngôn.
 • Authors: Trần, Thanh Dũ.;  Advisor: Lê, Thị Thanh.; Lưu, Trọng Tuấn. (2018)

  Luận án được thực hiện nhằm tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ khẩu hiệu tuyên truyền tiếng Việt theo hướng kết hợp giữa cấu trúc luận và chức năng luận, sử dụng khía cạnh dụng học và chức năng phản ánh xã hội của ngôn ngữ làm cơ sở; đối chiếu với tiếng Anh để tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt giữa chúng, cũng qua đó nêu bật đặc điểm ngôn ngữ của khẩu hiệu tuyên truyền tiếng Việt.
 • Authors: Nguyễn Thị Hải Hà;  Advisor: Đinh, Lê Thư (2020)

  Trong luận án này, tác giả đã vận dụng lý thuyết trường nghĩa, lý thuyết định danh, lý thuyết thuật ngữ, lý thuyết dụng học giao tiếp và lý thuyết hội thoại làm cơ sở lý luận cho các bước nghiên cứu đề tài. Luận án đã khảo sát, phân tích, miêu tả 2,822 đơn vị định danh tiếng Việt và 3,497 đơn vị định danh tiếng Anh từ 3 nguồn ngữ liệu chính.
 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng.;  Advisor: Hoàng, Đình Tiến.; Nguyễn, Việt Kỳ. (2018)

  Dầu khí được phát hiện và khai thác ngày nay ở bể Cửu Long là kết quả của hàng loạt quá trình, từ quá trình chuyển hóa vật liệu hữu cơ (VLHC) thành dầu khí, quá trình di cư và biến đổi thành phần dầu khí, đến quá trình tích tụ và bảo tồn ở các bẫy chứa. Các quá trình này xảy ra trong những điều kiện hóa-lý, thời gian, tiến hóa địa chất nhất định và rất phức tạp. Cho đến nay, chưa có công trình nào tổng hợp tài liệu và nghiên cứu ở quy mô toàn bể Cửu Long, để giải quyết các vấn đề về dầu vỉa. Kết quả của đề tài sẽ làm sáng tỏ quy luật phân bố đặc tính và phân bố dầu khí ở quy mô bể Cửu Long, đặt nó trong mối quan hệ khăng khít với đặc điểm địa chất của bể. Vì vậy, tin tưởng rằng kết qu...
 • Authors: Phạm, Bảo Toàn.;  Advisor: Ngô, Kiều Nhi.; Lê, Song Giang. (2019)

  Giám sát tình trạng cơ hệ là một lĩnh vực quan trọng trong bài toán cơ kỹ thuật . Biện pháp giám sát tình trạng hiện tại chủ yếu là kiểm định thông qua phương pháp truyền thống sử dụng tải tiền định. Các biện pháp này có chung hạn chế là khi tiến hành sẽ gián đoạn quá trỉnh khai thác của cầu. Một hướng gần đây đang được rất nhiều nhà khoa học quan tâm là kiểm tra tải động bằng chính nguồn tải tự nhiên của cơ hệ. Đối với cầu, dầm cầu là một trong những thành phần chịu tải cơ bản và phương tiện lưu thông là nguồn tải chủ yếu. Mục tiêu của luận án là phân tích đặc điểm phổ dao động của dầm cầu bời tải lưu thông, làm cơ sở để xây dựng phương pháp giám sát tình trạng cầu một cách thường xu...
 • Authors: Nguyễn, Hoàng Phương.;  Advisor: Nguyễn, Đức Dân (2016)

  Ngoài phần dẫn nhập và kết luận, nội dung của luận án được trình bày thành ba chương:  Chương 1: Cơ sở lí luận Trong chương này chúng tôi khảo sát các quan điểm và nguyên lí cơ bản của ngôn ngữ học tri nhận trong việc nghiên cứu ngôn ngữ. Từ đó xác định các khái niệm và các lí luận cơ sở để xây dựng nội dung của luận án và làm rõ các đặc điểm tri nhận của động từ tri giác, so sánh đối chiếu chúng giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Bộ máy các khái niệm và lí luận cơ sở đó gồm có: tri giác, tri nhận, mối liên hệ giữa tri giác và tri nhận, động từ tri giác, và đặc điểm tri nhận. Trong các đặc điểm tri nhận chúng tôi sẽ làm rõ các vấn đề: không gian tri nhận, cơ chế tri nhận, mô hình ...
 • Authors: Lưu, Tuấn Anh.;  Advisor: Nguyễn, Đình Phức.; Phan, Thị Bích Hà. (2019)

  Tranh sơn thủy là một thể loại tranh điển hình và tiêu biểu trong hội họa Trung Hoa, là quốc bảo của văn hóa Trung Hoa. Tranh sơn thủy có đề tài là sông và núi, cùng với mối quan hệ giữa chúng với các vật tượng khác trong tự nhiên. Tranh sơn thủy chính thức ra đời từ thời Tấn, trải qua nhiều biến đổi theo dòng lịch sử và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tư tưởng triết học chủ đạo chi phối nội dung và hình thức sáng tác của tranh sơn thủy là tư tưởng Đạo học. Đặc điểm văn hóa Trung Hoa thể hiện rõ qua các khía cạnh nội dung và hình thức trong tranh sơn thủy. Trong đó, nổi bật là các đặc điểm văn hóa được biểu hiện qua cặp biểu tượng núi và nước, cấu đồ không gian và màu sắc trong tranh. D...
 • Authors: Ủy ban quốc gia soạn thảo danh từ chuyên môn (1975-01)

  Công trình được biên soạn tiếp nối "Nôi san danh từ chuyên môn" tập 8. Bổ sung thêm bài viết của các giáo sư thuộc ủy ban soạn thảo danh từ chuyên môn.