1947522ABSTRACTS VIEWS

294313VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Petroleum engineering.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng.;  Advisor: Hoàng, Đình Tiến.; Nguyễn, Việt Kỳ. (2018)

    Dầu khí được phát hiện và khai thác ngày nay ở bể Cửu Long là kết quả của hàng loạt quá trình, từ quá trình chuyển hóa vật liệu hữu cơ (VLHC) thành dầu khí, quá trình di cư và biến đổi thành phần dầu khí, đến quá trình tích tụ và bảo tồn ở các bẫy chứa. Các quá trình này xảy ra trong những điều kiện hóa-lý, thời gian, tiến hóa địa chất nhất định và rất phức tạp. Cho đến nay, chưa có công trình nào tổng hợp tài liệu và nghiên cứu ở quy mô toàn bể Cửu Long, để giải quyết các vấn đề về dầu vỉa. Kết quả của đề tài sẽ làm sáng tỏ quy luật phân bố đặc tính và phân bố dầu khí ở quy mô bể Cửu Long, đặt nó trong mối quan hệ khăng khít với đặc điểm địa chất của bể. Vì vậy, tin tưởng rằng kết qu...
  • Authors: Nguyễn, Đình Chức;  Advisor: Mai, Thanh Tân; Trần, Văn Xuân (2019)

    Bể Cửu Long là bể trầm tích Kainozoi có tiềm năng dầu khí lớn và quan trọng nhất trong thềm lục địa Việt Nam. Các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong bể chủ yếu tập trung vào các bẫy cấu tạo mà chưa thực sự quan tâm vào các đối tượng phi cấu tạo như bẫy địa tầng, hỗn hợp. Khu vực nghiên cứu thuộc vùng Đông Nam của bể Cửu Long, nơi tiếp giáp với đới nâng Côn Sơn và có điều kiện địa hình thuận lợi cho việc hình thành các bẫy địa tầng. Một số phát hiện dầu khí dạng bẫy địa tầng trong Oligocen thượng gần đây tại khu vực Đông Nam của bể đã mở ra một hướng mới và minh chứng rằng đối tượng tiềm năng này có vai trò ngày càng quan trọng trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí của bể. ...