1318686ABSTRACTS VIEWS

177512VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Painting -- Vietnam.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Mã, Thanh Cao.;  Advisor: Trang Phượng; Trịnh, Dũng (2015)

    Là một thành tố văn hóa, hội họa miền Nam giai đoạn 1954-1975 chịu sự chi phối của môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Trong chiến tranh, dù hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng các họa sĩ kháng chiến sống ở vùng Giải phóng cũng như các họa sĩ ở vùng Tạm chiếm với trung tâm Sài Gòn đều say mê sáng tác và đã tạo nên một nền hội họa mang đậm bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc trong hội họa miền Nam giai đoạn 1954-1975 được thể hiện qua nội dung và hình thức tác phẩm. Phương pháp nghiên cứu vận dụng trong luận án bao gồm phương pháp hệ thống - cấu trúc, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu liên ngành, phương pháp thực nghiệm và phỏng vấn sâu. Luận án khảo sá...