1051734ABSTRACTS VIEWS

143168VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Fashion design--Computer-aided design.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Nhiều tác giả (2017)

    Tác giả biên soạn quyển sách này để giúp cho người học tiếp cận với CAD/CAM trong dệt may, từ đó có được cái nhìn cách tổng quát, làm tiền đề cho việc tiếp cận sâu hơn vào những hệ thống cụ thể phục vụ cho công tác sau này, tạo thuận lợi khi đến với các hệ thống CAD/CAM tiên tiến sẽ tiếp tục được cung cấp theo dòng thác phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ ngày nay.