1956480ABSTRACTS VIEWS

295271VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Accounting -- Law and legislation.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Trần, Thị Thu Ngân (2018)

    "Tài liệu học tập pháp luật về kế toán kiểm toán" được biên soạn dựa trên các quy định về pháp luật về kế toán và kiểm toán, phù hợp với đặc điểm của người học là các sinh viên ngành luật. Ngoài ra, tài liệu học tập này cũng có ý nghĩa tham khảo với các sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Cách trình bày của tài liệu dễ hiểu, đơn giản và được phân tích các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Tài liệu học tập với các nội dung chính yếu được sắp xếp theo trình tự nội dung của môn học Pháp luật về Kế toán – Kiểm toán, gồm hai phần, phần A – pháp luật về kế toán và phần B – pháp luật về kiểm toán. Trong mỗi phần có 4 chương, sau mỗi chương có câu hỏi ôn tập gồm câu hỏi tự luậ...