1143606ABSTRACTS VIEWS

154422VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Quan hệ văn hóa -- Nghiên cứu đối chiếu văn hóa.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Lê, Thị Sinh Hiền;  Advisor: Đặng, Văn Thắng (2021)

    Ấn Độ và Hy Lạp là hai nền văn hóa lớn của nhân loại. Giao lưu văn hóa giữa Ấn Độ và Hy Lạp đã diễn ra trong khoảng mười thế kỷ được chia làm hai giai đoạn: tiền và hậu cuộc chinh phạt phương Đông của Alexander Đại đế. Đặc biệt, từ sau cuộc Đông chinh, mối quan hệ giao lưu giữa hai nền văn hóa này trở nên sôi động và mạnh mẽ hơn giai đoạn trước đó do bối cảnh lịch sử và sự phát triển của xã hội, văn hóa lúc bấy giờ. Nhu cầu hàng hóa, tiêu dùng thúc đẩy phát triển thương mại Đông-Tây qua con đường Tơ lụa. Sự phát triển xã hội làm nảy sinh những tư tưởng mới và con người tìm kiếm những giá trị mới để giải quyết các vấn đề xã hội phát triển đặt ra. Công cuộc hoằng dương Phật pháp của vua...