1140487ABSTRACTS VIEWS

154051VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Quan hệ thân tình, nhãn quan xã hội học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Mai, Huy Bích [Người dịch]; Barraket, Jo; Henry-Waring, Millsom S. (2009)

    Bài viết này khảo sát vai trò của xã hội học trong việc tìm hiểu hiện tượng hẹn hò trên mạng. Dựa trên cơ sở nghiên cứu định tính của chúng tôi về 23 người hẹn hò trên mạng, kết hợp với những kết quả từ số lượng ít ỏi các nghiên cứu thực nghiệm hiện có khác, chúng tôi cho rằng cần có tiếp tục xem xét hiện tượng này về mặt xã hội học thêm nữa để làm sáng tỏ những điều kiện xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động này; gia tăng tri thức về nó, và công nghệ trên mạng làm phương tiện trung gian cho những quan hệ thân tình như thế nào, và đưa ra một quan niệm rõ ràng hơn về bản chất của quan hệ thân tình trong thời đại toàn cầu.