1140593ABSTRACTS VIEWS

154064VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Quan hệ quốc tế.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 5] / 5
  • Authors: Trần, Thanh Hậu;  Advisor: Hoàng, Văn Việt (2021)

    Luận án “Hợp tác Nhật Bản - Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực từ năm 1992 đến nay (trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh) được thực hiên nhằm mục đích phục dựng toàn bộ bức tranh hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Nhật Bản và Việt Nam từ năm 1992 đến nay, trên cơ sở khảo sát tiến trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh với các lao động người Việt Nam, chúng tôi hy vọng góp thêm tư liệu vào mảng nghiên cứu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước từ năm 1992 đến nay. Luận án phân tích những nhân tố, thực trạng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực từ năm 1992 đến nay.Phục dựng toàn bộ bức tranh về ...
  • Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh.;  Advisor: Ngô, Minh Oanh.; Phạm, Thị Ngọc Thu. (2018)

    Luận án Hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam với các nước trong Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (1992 – 2012) là công trình khoa học nghiên cứu về mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam với các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) từ năm 1992 đến năm 2012 trên hai phương diện: hợp tác đa phương và hợp tác song phương. Đây là mối quan hệ hợp tác giữa các nước có chung dòng sông Mê Công chảy qua. Quá trình tham gia hợp tác giữa Việt Nam với các nước GMS chịu sự tác động rõ nét của các nhân tố quốc tế, khu vực cũng như những chuyển biến trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Bước sang thế kỷ XXI, với những biến đổi to lớn của bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như...
  • Authors: Đỗ, Thanh Hà.;  Advisor: Trần, Nam Tiến. (2018)

    Luận án Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (2001-2012) là công trình khoa học nghiên cứu về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 2001 đến năm 2012 trên các lĩnh vực cụ thể: chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ. Đây là mối quan hệ tốt đẹp có từ lâu đời, chịu tác động rõ nét của các nhân tố quốc tế, khu vực cùng những chuyển biến trong nội tình hai nước. Bước sang thế kỷ XXI, với những biến đổi to lớn của bối cảnh thế giới cũng như những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của cả hai nước, mối quan hệ này ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, từ mối quan hệ bạn bè truyền thống đến quan hệ hợp tác toàn diện (2003) và nâng tầm lên q...