1142591ABSTRACTS VIEWS

154318VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Quan hệ quốc tế -- Lịch sử.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Nguyễn, Minh Mẫn.;  Advisor: Đào, Minh Hồng; Ngô, Minh Oanh (2012)

    Luận án tập trung nghiên cứu tình hình năng lượng của thế giới và Trung Quốc, cơ sở hoạch định chính sách ngoại giao năng lượng và những hoạt động ngoại giao để tìm kiếm các nguồn năng lượng của Trung Quốc tại các khu vực, quốc gia trên thế giới. Đồng thời, luận án đưa ra những nhận định về tác động của chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc đối với tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực trong những năm đầu thế kỉ XXI.