1140533ABSTRACTS VIEWS

154060VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Quản lý công nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Lê, Ngọc Quỳnh Lam (2013)

    Bài toán bố trí mặt bằng và định vị thiết bị - nhà máy là một bài toán phức tạp nhưng vô cùng hấp dẫn bởi những ứng dụng của nó vào hệ thống thực tế, cả trong sản phẩm và dịch vụ. Quyển sách Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp được biên soạn nhằm giới thiệu các dạng bài toán mặt bằng thực tế và chỉ ra cách tiếp cận hoạch định mặt bằng một cách sáng tạo và hiệu quả nhất. Quyển sách sẽ được trang bị các hướng dẫn cụ thể, chi tiết các bước trong quá trình hoạch định từ việc định nghĩa các yêu cầu phát triển các phương thức nâng chuyển vật tư và vận hành hoạt động sản xuất / nhà kho đến việc lựa chọn và đánh giá các hoạch định thiết bị nhà máy. Các công cụ định lượng và các ...
  • Authors: Nguyễn, Như Phong (2018)

    Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp TEI, bước tiếp theo của Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan, với nội dung bao gồm: Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp, Tích hợp điều hành, Tích hợp khách hàng, Tích hợp sản xuất, Tích hợp cung ứng, Tích hợp kỹ thuật, Tích hợp hỗ trợ, Công nghệ tích hợp nguồn lực doanh nghiệp.