1142936ABSTRACTS VIEWS

154341VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Peasantry.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Ngô, Thị Nghĩa Bình.;  Advisor: Hà, Thiên Sơn; Nguyễn, Trọng Nghĩa (2015)

    Ở Việt Nam, nông nghiệp, ND, nông thôn hay còn gọi là "tam nông" là vấn đề được Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm và coi trọng trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước. Bởi lẽ, điểm xuất phát của Việt Nam đi lên CNXH là từ một nước nông nghiệp lạc hậu, ND luôn chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động. GCND Việt Nam là giai cấp gắn bó đầu tiên và lâu đời với nền sản xuất và cội nguồn của dân tộc, là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Lịch sử 85 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định những đóng góp to lớn của GCND đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bình Định là một tỉnh nông ...