1140652ABSTRACTS VIEWS

154073VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Peasantry -- Vietnam -- Ho Chi Minh City.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Đỗ, Thị Lan Anh;  Advisor: Trần, Văn Khánh; Vũ, Đức Khiển (2021)

    Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị lớn nhất cả nước, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao thông quốc tế của cả nước. Trong đó, mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân chính là cơ sở quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang dần bộc lộ những mâu thuẫn, hạn chế và đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Vì vậy, luận án xác định 03 phương hướng và đề xuất 05 nhóm giải pháp cơ bản nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa gi...