1142936ABSTRACTS VIEWS

154341VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Payment.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Trần, Thị Thu Ngân (2018)

    "Tài liệu học tập pháp luật về thanh toán" được biên soạn dựa trên các quy định của pháp luật về thanh toán, phù hợp với đặc điểm của người học là các sinh viên ngành Luật. Ngoài ra, tài liệu này cũng có ý nghĩa tham khảo với các sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng. Cách trình bày dễ hiểu, đơn giản và phân tích các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.