1140593ABSTRACTS VIEWS

154064VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Parabolic (Toán học)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Trương, Thị Nhạn;  Advisor: Nguyễn, Thành Long; Trần, Minh Thuyết (2021)

    Luận án trình bày những kết quả nghiên cứu hai lớp bài toán biên cho phương trình giả parabolic một chiều có hoặc không có số hạng đàn hồi nhớt. Các kết quả nghiên cứu về hai lớp bài toán biên này được cấu 1trúc thành bốn chương trong luận án, với ba nội dung chính sau đây: Nội dung thứ nhất của luận án liên quan đến bài toán biên cho phương trình giả parabolic phi tuyến không chứa số hạng đàn hồi nhớt. Dạng phương trình này phát sinh từ nghiên cứu các mô hình toán học trong Cơ học chất lỏng. Nội dung thứ hai của luận án đề cập tới bài toán biên Neumann–Dirichlet thuần nhất cho phương trình giả parabolic phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt. Trong phần thứ nhất của Chương 3, bằng phươn...