1059431ABSTRACTS VIEWS

145355VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Accounting.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Nguyễn, Thị Khoa; Lợi, Minh Thanh (2017)

    Quyển sách “Kế toán phần hành 1” được biên soạn trên cơ sở tập hợp các kết quả nghiên cứu của tác giả về lĩnh vực thực hành kế toán tài chính, trong đó chúng tôi thừa kế có chọn lọc kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả khác nhau. Các vấn đề được đề cập chi tiết dựa trên các văn bản pháp quy, đưa ra các tình huống minh hoạ cho phần chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính từ đơn giản đến phức tạp, từ chi tiết đến tổng hợp. Nội dung sách tập trung vào hướng dẫn thực hành công tác kế toán trong doanh nghiệp, bao gồm hướng dẫn và thực hành hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản và sổ kế toán, hệ thống Báo cáo tài chính và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
  • Authors: Nhiều tác giả (2017)

    Tài liệu Tài chính kế toán được biên soạn dành cho sinh viên các khối ngành Kinh tế & Quản lý nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, giảng viên có tài liệu để học tập, nghiên cứu môn học Kế toán tài chính hiệu quả hơn. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở cập nhật những thay đổi mới nhất về các văn bản pháp quy trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Các phần hành kế toán được trình bày theo thứ tự từ khái niệm, nguyên tắc kế toán, chứng từ, sổ sách sử dụng, các hướng dẫn ghi nhận giao dịch kinh tế phát sinh đến thông tin trên báo cáo tài chính ở mức độ cơ bản, dễ áp dụng nhưng rất đầy đủ.