1059431ABSTRACTS VIEWS

145355VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Accounting -- Problems, exercises, etc.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Nhiều tác giả (2017)

    Sách được biên soạn để hỗ trợ cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý học môn “Kế toán tài chính”. Mỗi chương bao gồm câu hỏi ôn tập chương, câu hỏi vận dụng tình huống mang tính thực tế, bài tập có bài giải và các bài tập cho sinh viên tự làm. Các bài tập cho sinh viên tự làm được biên soạn và sắp xếp từ dễ đến khó. Qua những bài tập này, sinh viên có thể thực hành, hệ thống hoá kiến thức và mở rộng sự hiểu biết của mình về các nội dung đã trình bày trong lý thuyết môn học “Kế toán tài chính”.
  • Authors: Nhiều tác giả (2018)

    Sách được biên soạn để hỗ trợ cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý học môn “Kế toán tài chính”. Mỗi chương bao gồm câu hỏi ôn tập chương, câu hỏi vận dụng tình huống mang tính thực tế, bài tập có bài giải và các bài tập cho sinh viên tự làm. Các bài tập cho sinh viên tự làm được biên soạn và sắp xếp từ dễ đến khó. Qua những bài tập này, sinh viên có thể thực hành, hệ thống hoá kiến thức và mở rộng sự hiểu biết của mình về các nội dung đã trình bày trong lý thuyết môn học “Kế toán tài chính”.