1095330ABSTRACTS VIEWS

131159VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results [1 - 20] / 10998
 • Authors: Đào, Văn Tiến; Hoàng, Xuân Hãn (1945)

  Bổ khuyết một số danh từ khoa học từ xuất bản tập "Danh từ" của thầy Hoàng Xuân Hãn, sách được chia thành hai phần: Danh từ đại cương (Tế bào -- cellule...); Danh từ chuyên khoa được phân loại cụ thể. Trong phần đại cương, sử dụng cách dịch thoát ý bằng Hán ngữ, một số dùng nguyên gốc từ hán. Trong phần chuyên khoa, cần dựa theo Khoa học Pháp ngữ để phiên dịch, đồng thời kết hợp với cách dùng văn phạm tiếng Việt để ghép các chữ được phiên dịch cho chính xác về nghĩa.
 • Authors: Hoàng, Xuân Hãn (1948)

  Xây dựng một cách cơ bản những nền tảng cho việc biên-phiên dịch danh từ khoa học của phương Tây sang tiếng Việt. Trong suốt quá trình Tây hóa, năm 1910, các bài giảng chỉ sử dụng tiếng nước ngoài, nung nấu một ý tưởng xây dựng quy tắc để chuyển ngữ, và xây dựng một khuôn mẫu danh từ khoa học. Mục đích của việc xây dựng nhằm phục vụ việc "Giảng giải rõ ràng" và "Lắng nghe chính xác" trong tranh luận khoa học.

 • Cung cấp một số bài nghiên cứu về Vật lý lý thuyết của giáo sư Nguyễn Chung Tú, Laforgue; Địa vật lý của giáo sư R.Benoit; Hóa lý của giáo sư Laforgue và Selegny; Hóa học hữu cơ của giáo sư Hà Dương Bửu, Cosserat, Ourisson và Takahashi; Động vật học của giáo sư R.Metaye và Phạm Thành Đạt; Địa chất của Saurin...
 • Authors: Viện Đại học Sài Gòn (1959)

  Cung cấp một số bài nghiên cứu về Toán học của Pham Tan Hoang; Vật lý của Rene Benoit, Nguyen Chung Tu, Nguyen Dien, Truong Van Hiep; Hóa học của Le Van Thoi, Eric Selegny và Chu Pham Ngoc Son; Địa chất của Le Thi Vien, Edmond Saurin; Thực vật học của Pierre Tixer, Hoang Quoc Truong, Raoul Serene, Bui Thi Lang, NguyenThanh Tri
 • Authors: Tiểu ban Vật lý (1962)

  Dựa trên một số cập nhật từ nhiều sách danh từ vật lý ở nước ngoài thuộc bậc Trung-Đại học, có thể kể đến: "Faivre Dupaigre", bộ "Lamirand", bộ "Fleury et Mathieu"...Sắp xếp theo thứ tự chữ cái, xây dựng các nguyên tắc lựa chọn các danh từ, là một trong những công việc được quan tâm của hầu hết chuyên gia thuộc tiểu ban Vật lý. Ba phương sách được xây dựng để phiên dịch danh từ: (1) Dùng tiếng thông thường; (2) Dùng tiếng gốc Nho; (3) Phiên âm. Ưu tiên việc sử dụng tiếng thông thường để biên-phiên dịch danh từ.
 • Authors: Tiểu ban Hóa học (1963)

  Trước năm 1940, danh từ hóa học xuất hiện lẻ tẻ ở các từ điển của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của... Bộ danh từ khoa học này được dựa trên danh từ Pháp ngữ làm căn bản để xây dựng, đồng thời, cũng vay mượn những từ gốc Hán-Việt để giải thích và cũng cố danh từ hóa học.
 • Authors: Tiểu ban Thực vật học (1963)

  Vấn đề về việc thống nhất các danh từ thực vật xây dựng nền tảng cho các nhà nghiên cứu thực vật học. Sau thế chiến thứ hai, đã có hai tài liệu đề cập về danh từ thực vật như: "Danh từ Thực vật" của hai ông Căn và Quán; "Danh từ vạn vật" của Đào Văn Tiến. Trong đó, tài liệu của Đào Văn Tiến đã đặt nền móng cơ bản cho việc xây dựng một bộ danh từ thực vật thống nhất. Tiểu Ban Thực vật học ra đời, với nhiệm vụ xây dựng một hệ thống các danh từ khoa học, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học. Tiểu ban cũng đưa ra các nguyên tắc cơ bản trong việc thống nhất các danh từ sử dụng, cùng với việc dịch thuật các danh từ ngoại quốc, để chính xác và quy củ.
 • Authors: Tiểu ban Toán học (1964)

  Phiên âm các danh từ Toán học tiếng nước ngoài là một trong những vấn đề được bàn thảo qua thực tế giảng dạy. Các nhà khoa học luôn tìm kiếm các danh từ phù hợp với việc giáo dục toán học hiệu quả, hạn chế sử dụng quá nhiều danh từ tiếng nước ngoài. Danh từ Toán học đã được đề cập từ rất sớm trong cuốn "Danh từ Khoa học" của Hoàng Xuân Hãn. Dựa vào tình hình thực tế, những thay đổi của danh từ, để đưa ra những nguyên tắc xây dựng chung cho việc bổ sung danh từ khoa học trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.
 • Authors: Phạm, Hoàng Hộ (1968)

  Giới thiệu một cách tổng quan về hiển hoa bí tử, giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã chắt lọc những cơ bản để đưa đến người học những bước đầu trong việc nghiên cứu thực vật.
 • Authors: Tiểu ban Nguyên tử năng (1969)

  Được biên soạn một cách đơn giản các danh từ về ngành khoa học hạch tâm, vì vậy một số thuật ngữ chưa được giải thích rõ ràng, đầy đủ về ngữ nghĩa. Những nhà nghiên cứu không chuyên có thể tham khảo một số tài liệu tiếng Anh về nguyên tử năng tại trang 137 để hiểu đầy đủ hơn. Đính kèm theo bảng tra cứu, là bảng đối chiếu Việt - Anh giúp độc giả dễ dàng tìm kiếm hơn.
 • Authors: Ủy ban quốc gia soạn thảo danh từ chuyên môn (1969-08)

  Nội san danh từ chuyên môn được tập trung và xây dựng thành một hội đồng khoa học chung, ở đó các chuyên gia cùng xây dựng và đưa ra những thảo luận về việc danh từ được sắp xếp và phiên dịch thế nào. Tập 1 sẽ đưa ra thảo luận về danh từ Dược học vần A