972614ABSTRACTS VIEWS

133669VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results [1 - 20] / 3699
 • Authors: Tiểu ban Hóa học (1963)

  Trước năm 1940, danh từ hóa học xuất hiện lẻ tẻ ở các từ điển của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của... Bộ danh từ khoa học này được dựa trên danh từ Pháp ngữ làm căn bản để xây dựng, đồng thời, cũng vay mượn những từ gốc Hán-Việt để giải thích và cũng cố danh từ hóa học.
 • Authors: Tiểu ban Mỹ thuật (1973)

  Danh từ Mỹ thuật là một trong những danh từ khó khăn trong việc phiên dịch sang tiếng Việt. Một phần lý do nằm ở việc mỹ thuật có tính liên kết với các ngành như văn học, sử học...Tiếng Pháp nếu giữ nguyên từ thì rất dễ hiểu, nhưng khi phiên dịch sang tiếng Việt thì lại rất khó khăn để diễn giải.
 • Authors: Nhiều tác giả (1990)

  Quyển sách “Đồng bằng sông Cửu Long, Tài nguyên – Môi trường – Phát triển” là bản Báo cáo tổng hợp của Chương trình Điều tra cơ bản tổng hợp đồng bằng sông Cửu Long đã được nghiệm thu. Báo cáo tổng hợp đã được in và gửi về Ủy ban Khoa học Nhà nước vào tháng 3 năm 1991. Bản báo cáo được xây dựng trên kết quả điều tra, nghiên cứu của chương trình 60-B và 60-02, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong nước và trên thế giới về Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như về phương pháp luận điều tra cơ bản tổng hợp một vùng lãnh thổ.
 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trân (1992)

  Phương án chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nam bộ được các nhà khoa học nước ta thực hiện từ 3/91 đến 9/91. Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt của bạn đọc các tỉnh phía Nam, xin giới thiệu bài viết giới thiệu về phương án này của tác giả Nguyễn Ngọc Trân.