731064ABSTRACTS VIEWS

60103VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Võ, Văn Sen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 7] / 7
 • Authors: Hà, Ngọc Ninh;  Advisor: Võ, Văn Sen (2020)

  Luận án nghiên cứu những chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ từ khi tái lập tỉnh đến năm 2015 đặt trong bối cảnh thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Trong bối cảnh lịch sử này, luận án đã làm rõ chuyển biến kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển biến các ngành kinh tế (công nghiệp – thủ công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ). Chuyển biến xã hội: Dân số, lao động, việc làm, đói nghèo; mức sống, chất lượng cuộc sống; giáo dục - đào tạo; y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những chuyển biến này bắt nguồn từ những chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta và sự vận dụng sáng tạo, phù hợp của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vào điều kiện t...
 • Authors: Phạm, Phương Anh;  Advisor: Hồ, Anh Dũng; Võ, Văn Sen (2021)

  Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk có những giải pháp cụ thể, phù hợp để phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số này cho tương xứng với tiềm năng. Những giải pháp trên có vị trí, vai trò, tác dụng khác nhau nhưng có mối quan hệ biện chứng với nhau, vì vậy cần phải được thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân thì sẽ góp phần tạo nên sự phát triển đột phá của nguồn nhân lực dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Đắk Lắk. Luận án được thực hiện nhằm mục đích: Thứ nhất, phân tích, đánh giá, chỉ ra được thực trạng và nguyên nhân của thực trạng phát ...
 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Cúc;  Advisor: Võ, Văn Sen; Trần, Thuận (2020)

  Luận án Sự phát triển đại học ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh (1992-2012) tập trung phác họa toàn cảnh các trường ĐHNCL tại TP. HCM trên nhiều góc độ: quan điểm, chủ trương của Nhà nước và quá trình xây dựng, phát triển, tìm hiểu những vấn đề cần làm rõ và những vấn đề đang đặt ra trong nhận thức về loại hình cũng như trong tổ chức, quản lý ĐHNCL. Ngoài ra, luận án cũng mong muốn làm rõ những đóng góp của các ĐHNCL tại TP. HCM cũng như những khuyết điểm mà các ĐHNCL với cái nhìn khoa học. Từ đó, rút ra những thành tựu, hạn chế, đặc điểm, xu hướng phát triển và đề xuất một số giải pháp. Đối tượng nghiên cứu của luận án là các ĐHNCL tại TP. HCM. Đây là các ĐH nằm...
 • Authors: Trương, Quang Hải; Võ, Văn Sen (2016)

  Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, huyện Thoại Sơn nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, vẫn đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học khác nhau, như: khảo cổ học, lịch sử, dân tộc học, xã hội học, kinh tế, môi trường sinh thái v.v. Tuy vậy, một nghiên cứu khu vực học mang tính tổng thể về một không gian xã hội văn hóa Óc Eo - Thoại Sơn vẫn chưa được quan tâm đầy đủ. Vận dụng cách tiếp cận đa ngành và liên ngành chúng tôi đã tiến hành đánh giá toàn diện và tổng hợp về các điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá, tiềm năng phát triển kinh tế, chính sách phục vụ phát triển bền vững cho một vùng đất cụ thể: huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - “đất hìn...