411860ABSTRACTS VIEWS

14802VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Trần, Văn Tiếng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • thvnu400000282.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Trọng Nghĩa.;  Advisor: Nguyễn, Đức Dân; Trần, Văn Tiếng (2015)

  •  Chương 1: Cơ sở lí luận Chương này trình bày các cơ sở lí thuyết về lập luận, xây dựng các khung khái niệm về trào phúng bao gồm: hài hước, mỉa mai, châm biếm để làm cơ sở cho việc phân tích lập luận trong tiểu phẩm trào phúng (TPTP). Điểm khác biệt so với lập luận thông thường là lập luận trào phúng phải gây cười, rồi sử dụng hài hước làm công cụ để phê phán. Chương 1 đã khái quát và sơ đồ hóa ba bước gây cười trong một lập luận trào phúng (LLTP).  Chương 2: Lí lẽ và vai trò của ngôn ngữ trong lập luận trào phúng. Nội dung chương 2 trình bày hai phần gồm: các lí lẽ và vai trò của ngôn ngữ trong LLTP. Thứ nhất là lí lẽ, dựa vào các thuộc tính của lí lẽ, luận án phân hệ thống ...

  • thvnu400000296.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Tịnh.;  Advisor: Trần, Văn Tiếng; Đỗ, Thị Bích Lài (2016)

  • Luận án nghiên cứu ngôn ngữ giao tiếp trong hôn lễ của người Nam Bộ trên các mặt: đặc điểm cấu trúc của cuộc thoại, đặc điểm cấu trúc của các kiểu lời nói, một số đặc điểm từ ngữ và một vài đặc trưng về văn hóa thể hiện qua ngôn ngữ giao tiếp trong đám hỏi, đám cưới của người Nam Bộ để hiểu sâu hơn về nét đẹp của văn hóa dân tộc cũng như ngôn ngữ giao tiếp thể hiện trong nghi lễ hôn nhân nhằm giữ gìn giá trị truyền thống và lưu giữ ngôn ngữ của nghi lễ này; đồng thời quảng bá một trong những nét đẹp văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế nhằm làm đẹp thêm bản sắc văn hóa của vùng đất phương Nam.