1047874ABSTRACTS VIEWS

142781VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Trương, Văn Chung.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng.;  Advisor: Trương, Văn Chung. (2018)

    Sự chuyển đổi từ tín ngưỡng đa thần sang đạo Tin Lành của người Stiêng ở tỉnh Bình Phước phản ánh sự vận động, thay đổi của xã hội. Về bản chất, sự chuyển đổi tôn giáo của người Stiêng chính là sự chuyển đổi niềm tin của họ. Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển đổi tôn giáo là sự thay đổi về kinh tế-xã hội và sự thay đổi về cấu trúc niềm tin. Sự chuyển đổi từ tín ngưỡng đa thần sang Tin Lành của người Stiêng mang tính tất yếu do sự thay đổi về mặt kinh tế xã hội trong quá trình phát triển. Sự chuyển đổi tôn giáo là một quá trình phức tạp, dù mang tính tất yếu, gắn liền với những biến đổi kinh tế xã hội nhất định
  • Authors: Vũ, Hoàng Toàn;  Advisor: Trương, Văn Chung.; Nguyễn, Quốc Vinh. (2018)

    Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng nhân dân giữ vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay ở Việt Nam nói chung và địa bàn Tây Nguyên nói riêng. Quá trình phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thời gian qua ở Tây Nguyên cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, công tác này vẫn còn tồn tại một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải có một hệ thống phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp...