1284505ABSTRACTS VIEWS

168101VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Trương, Trọng Tuấn Mỹ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 10] / 10
 • Authors: Phạm, Thị Cư; Trương, Trọng Tuấn Mỹ; Lê, Minh Cường (2016)

  Cùng với tài liệu MẠCH ĐIỆN I, II, Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện đã soạn thảo hai tập Bài tập Mạch điện I, II. Các bài tập được soạn theo nội dung các chương lý thuyết, gồm hai phần: phần A là các đề bài tập trong từng chương và phần B là các bài giải mẫu, đáp số các đề bài tập và những hướng dẫn giải. Phần C của Bài tập Mạch điện I là những hướng dẫn sơ lược một số lệnh cần thiết của phần mềm PSPICE, nhằm giúp sinh viên có thể tự giải các bài tập mà được yêu cầu giải trên máy tính.
 • Authors: Phạm, Thị Cư; Lê, Minh Cường; Trương, Trọng Tuấn Mỹ (2013)

  Cùng với giáo trình Mạch điện I, II, Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Điện đã soạn thảo hai tập Bài tập Mạch điện I, II. Các bài tập được biên soạn theo nội dung các chương lý thuyết, gồm hai phần: Phần A. Các đề bài tập trong từng chương Phần B. Các bài giải mẫu, đáp số các đề bài tập và những hướng dẫn giải Phần C. Bài tập Mạch điện I là những hướng dẫn sơ lược một số lệnh cần thiết của phần mềm PSPICE, nhằm giúp sinh viên có thể tự giải các bài tập mà được yêu cầu giải trên máy tính
 • Authors: Phạm, Thị Cư; Trương, Trọng Tuấn Mỹ; Lê, Minh Cường (2016)

  Cùng với tài liệu MẠCH ĐIỆN I, II, Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện đã soạn thảo hai tập Bài tập Mạch điện I, II. Các bài tập được soạn theo nội dung các chương lý thuyết, gồm hai phần: phần A là các đề bài tập trong từng chương và phần B là các bài giải mẫu, đáp số các đề bài tập và những hướng dẫn giải. Phần C của Bài tập Mạch điện I là những hướng dẫn sơ lược một số lệnh cần thiết của phần mềm PSPICE, nhằm giúp sinh viên có thể tự giải các bài tập mà được yêu cầu giải trên máy tính. Đây là cuốn bài tập MẠCH ĐIỆN II tiếp theo cuốn bài tập MẠCH ĐIỆN I.
 • Authors: Châu, Ngọc Ẩn; Trương, Trọng Tuấn Mỹ (2012)

  -
 • Authors: Phạm, Thị Cư; Trương, Trọng Tuấn Mỹ; Lê, Minh Cường (2011)

  -
 • Authors: Phạm, Thị Cư; Trương, Trọng Tuấn Mỹ; Lê, Minh Cường (2017)

  Giáo trình “Mạch điện II” được dùng làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng từng là kỹ sư, sinh viên và những người có quan tâm trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Nội dung chính của “Mạch điện II gồm: Phân tích mạch trong miền thời gian; Phân tích mạch trong miền tần số; Đường dây dài; Mạch không tuyến tính.
 • Authors: Ngô, Nhật Ảnh; Trương, Trọng Tuấn Mỹ (2018)

  Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về trường điện từ cho sinh viên các ngành học: Điện, Điện tử, Viễn thông. Cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở các định luật điện từ Maxwell, giới hạn thuyết điện từ kinh điển, không tương đối, phù hợp với đề cương chương trình môn học Trường điện từ của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.