1138377ABSTRACTS VIEWS

153789VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Tiểu ban Mỹ thuật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Tiểu ban Mỹ thuật (1973)

    Danh từ Mỹ thuật là một trong những danh từ khó khăn trong việc phiên dịch sang tiếng Việt. Một phần lý do nằm ở việc mỹ thuật có tính liên kết với các ngành như văn học, sử học...Tiếng Pháp nếu giữ nguyên từ thì rất dễ hiểu, nhưng khi phiên dịch sang tiếng Việt thì lại rất khó khăn để diễn giải.