1540817ABSTRACTS VIEWS

202939VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Quản, Thành Thơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 6] / 6
 • Authors: Nguyễn, Minh Hải;  Advisor: Quản, Thành Thơ (2019)

  Phân tích chương trình là một lĩnh vực đang thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, một trong những vấn đề lớn của bài toán này nằm ở việc xây dựng đồ thị luồng điều khiển của chương trình nhị phân. Đây là một khó khăn lớn do đồ thị luồng điều khiển thường được tạo ra và thay đổi một cách ngẫu nhiên do những kỹ thuật như mã tự thay đổi. Tuy nhiên, khó khăn điển hình trong lĩnh vực xây dựng đồ thị luồng điều khiển là quá trình xử lí những câu lệnh nhảy không trực tiếp. Trong luận án này, chúng tôi đề xuất hướng tiếp cận kiểm tra thực thi ký hiệu động kết hợp quá trình phân tích tĩnh và kiểm tra động để xây dựng đồ thị luồng điều khiển từ mã nhị phân của chương trì...
 • Authors: Quản, Thành Thơ (2021)

  Nội dung chính của tài liệu “Mạng nơ-ron nhân tạo: từ hồi quy đến học sâu” xoay quanh chủ đề kiến trúc và các loại mạng nơ-ron khác nhau. Khởi đầu sách là sự giới thiệu về mạng nơ-ron, cơ chế hoạt động của một nút nơ-ron dưới góc nhìn hồi quy logistic cho đến mạng nơ-ron đa tầng. Tiếp đó, các kiến trúc mạng học sâu phổ biến bao gồm mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) và mạng nơ-rơn truy hồi (Recurrent Neural Network – RNN). Sách cũng trình bày sự ứng dụng của học sâu trong hai bài toán kinh điển của lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm mô hình nhúng từ và xây dựng mô hình ngôn ngữ.
 • Authors: Lê, Ngọc Kim Khánh;  Advisor: Quản, Thành Thơ; Bùi, Hoài Thắng (2022)

  Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng làm việc trong lĩnh vực mạng cảm biến không dây là phát hiện nghẽn. Nghẽn được phát hiện sớm làm giảm sự mất gói tin, giúp cảm biến tiết kiệm năng lượng từ đó kéo dài tuổi thọ của mạng. Một trong hai phương pháp phát hiện nghẽn là hướng mô phỏng (simulation-based) và hướng mô hình (model-based). Với định hướng mô hình hóa, kỹ thuật mô hình hóa hình thức được sử dụng để phân tích thuộc tính nghẽn trên mô hình. Mô hình trong luận án sẽ được xây dựng bằng hai ngôn ngữ Place Transition Nets và Coloured Petri Net. Cả hai ngôn ngữ này đều tận dụng sức mạnh của ngôn ngữ Petri Net là ngôn ngữ mô hình hóa được sử dụng phổ biến các hướng ...
 • Authors: Hứa, Phước Trường;  Advisor: Quản, Thành Thơ (2017)

  Nội dung quyển báo cáo này bao gồm 6 chương. Chương 1: trình bày tổng quan về đề tài như lý do chọn, mục đích, đối tượng nghiên cứu, các nghiên cứu liên quan và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài. Chương 2: trình bày cơ sở lý thuyết bao gồm các tri thức mang tính giới thiệu về các cấu trúc dữ liệu và giải thuật được ứng dụng, những khái niệm, phương pháp xử lý sẽ được ứng dụng trong đề tài. Chương 3: trình bày về hướng tiếp cận được xây dựng trong đề tài, đầu tiên là đề cập qua các hướng tiếp cận có thể sử dụng, hướng tiếp cận hiện tại và các bài toán liên quan được đặt ra trong quá trình thực hiện đề tài. Chương 4: giới thiệu quá trình cài đặt hướng tiếp cận. Chương 5: đề cậ...
 • Authors: Trần, Xuân Thanh Phúc;  Advisor: Quản, Thành Thơ (2017)

  Để xây dựng hệ thống “Tư vấn du lịch thông minh”, tôi đã tham khảo và đưa ra các bài toán, tình huống xảy ra trong thực tế, rồi từ đó tìm ra giải pháp để giải quyết cho từng vấn đề cụ thể, cố gắng tối ưu hóa và đưa chúng vào hệ thống. Mục tiêu của luận văn này là xây dựng được một hệ thống tư vấn du lịch thông minh dựa trên các giải thuật tính toán và tìm kiếm tour phù hợp trên nền tảng ứng dụng web.