1051831ABSTRACTS VIEWS

143181VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Phan, Văn Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Phan, Văn Cả.;  Advisor: Phan, Văn Hoàng; Nguyễn, Ngọc Dung (2017)

    - Chương 1: Cơ sở hình thành chính sách đối với Việt Nam Cộng hòa của chính quyền J. F. Kennedy. Nội dung chương này trình bày về bối cảnh quốc tế và tình hình nội tại của Việt Nam cộng hòa đưa đến việc hình thành những cơ sở cho việc hình thành chính sách đối với Việt Nam Cộng hòa của chính quyền tổng thống Kennedy trong giai đoạn 1961 - 1963. Chính quyền Kennedy đã kế thừa chiến lược toàn cầu và phát triển những chính sách Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ hai của các tổng thống tiền nhiệm. - Chương 2: Quá trình triển khai chính sách đối với Việt Nam Cộng hòa của chính quyền J.F. Kennedy. Nội dung chương này trình bày về việc chính quyền Kennedy đã triển khai chính sách VNCH...
  • Authors: Ngô, Chơn Tuệ.;  Advisor: Nguyễn, Cảnh Huệ; Phan, Văn Hoàng (2014)

    Sau khi tái chiếm Nam Bộ (đầu 1946), thực dân Pháp chủ trương chia cắt Nam Bộ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thành lập cái gọi là “nước Cộng hòa Nam Kỳ tự trị” vào ngày 1-6-1946 do Nguyễn Văn Thinh làm Thủ tướng. Chủ trương phân ly của thực dân Pháp bị Đảng Cộng sản Đông Dương, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và toàn thể nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam kiên quyết chống lại. Do đó, chủ trương này của thực dân Pháp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, qua hai Chính phủ Nguyễn Văn Thinh và Lê Văn Hoạch (từ 26-3-1946 đến 29-9-1947). Từ khi Bollaert sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương thay D’Argenlieu (1-4-1947), thực dân Pháp từng bước bỏ rơi chủ trương “Nam Kỳ tự trị” và thay bằng “giải ph...