1047912ABSTRACTS VIEWS

142784VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Phạm, Văn Bôn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Phạm, Văn Bôn (2013)

    Đây là lần đầu tiên quyển “Bài tập truyền nhiệt” được viết làm tài liệu tham khảo cho môn học “Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm”. Tập tài liệu này bám sát nội dung của cuốn “Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 5: Quá trình và thiết bị nhiệt”. Ngoài tác dụng giúp ích cho việc học của sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học của trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nói chung, cuốn sách còn có thể hỗ trợ cho một số cán bộ kỹ thuật trong ngành có quan tâm. Tác giả có đưa vào một số bài tập có tính mở rộng hay giới thiệu nhiều phương pháp giải khác nhau. Cuối mỗi phần liên quan đến một nhóm vấn đề hay một loại thiết bị thì tác giả ...